Košík je prázdný

Doučování pro TUL

Doučované předměty

O Technické univerzitě v Liberci

Technická univerzita v Liberci (TUL) je vysoká škola se sedmi fakultami: fakulta strojní, fakulta textilní, fakulta pedagogická (FP), ekonomická fakulta (EF), fakulta umění a architektury (FUA/FA), fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií (FMIMS/FM), fakulta zdravotnických studií (FZS). Na škole také působí Ústav pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace (CxI). Univerzita dále provozuje Centrum dalšího vzdělávání (CDV), které organizuje řadu kurzů dalšího a celoživotního vzdělávání.