Košík je prázdný

Fonetika - 2. ročník SŠ

O kurzu

Tento kurz je zaměřen na fonetiku, tedy správnou výslovnost. Určitě víte, že v angličtině se čte a píše jinak. Stejná písmena řekneme česky a anglicky jinak.

Velmi častým problémem při učení se angličtiny je právě čtení podle našeho mateřského jazyka.

Toto téma není složité, ba naopak, je velmi jednoduché, když si osvojíte pár základních pravidel.

V tomto kurzu se tedy naučíte tato témata:

  • Přízvuk ve slově
  • Výslovnost zvláštních symbolů
  • Výslovnost písmen W, V, R

Anna Rubešová

Anna Rubešová

Anna je lektorkou jazyků již nějakou dobu. Jazyky jsou její zálibou. Připravuje studenty na maturitu z angličtiny i z češtiny. Nebo naopak učí cizince česky. Ve volném čase je také dobrovolníkem v organizaci ESN Ostravská, kde se stará o zahraniční studenty, kteří přijíždějí studovat k nám do Česka. Na práci lektorky se jí líbí kreativnost, vědomí pomoci ostatním a radost, která přichází s úspěchy studentů. Snaží se lekce pojmout takovou formou, aby studenti pochopili nejen učivo, ale také strategie řešení různých typů úloh.
Věří, že maturity z angličtiny se není třeba obávat.

Jak ostatní hodnotí Annu:

To nejdůležitější

Délka kurzu: 30 min Počet lekcí: 4 Studenti: 28