Košík je prázdný

Gramatika - 1. ročník SŠ

O kurzu

Tento kurz je zaměřen na základní anglickou gramatiku, se kterou se setkáte na středních školách. Gramatika je nedílnou součástí angličtiny, bez ní to prostě nejde, a tak je dobré ji zařadit hned do začátků.

Kurz se skládá celkem z 21 lekcí, ve kterých si osvojíte základy anglické gramatiky.

 • Naučíte se základní gramatické časy: přítomný, minulý a budoucí.
 • Naučíte se nejpoužívanější anglická slovesa: to be, to have, to like
 • Podíváme se taky na slova, která jsou si podobná a u kterých se často chybuje.

Další gramatická témata, která v kurzu najdete jsou tato:

 • Členy
 • Množné číslo
 • Vyjádření množství (much, many, a lot…)
 • Předložky
 • Rozkazovací způsob
 • Čísla
 • Přídavná jména
 • Způsobová slovesa
 • Tázací zájmena

Všechna témata (tedy jednotlivé lekce) jsou v kurzu seřazena tak, aby na sebe pěkně navazovala. Doporučuji tedy jet hezky od začátku do konce.

Součástí lekcí jsou samozřejmě i procvičování a pokud se jedná o složitější gramatické téma, získáte také vysvětlení v psané podobě (dokument v pdf formátu).

Anna Rubešová

Anna Rubešová

Anna je lektorkou jazyků již nějakou dobu. Jazyky jsou její zálibou. Připravuje studenty na maturitu z angličtiny i z češtiny. Nebo naopak učí cizince česky. Ve volném čase je také dobrovolníkem v organizaci ESN Ostravská, kde se stará o zahraniční studenty, kteří přijíždějí studovat k nám do Česka. Na práci lektorky se jí líbí kreativnost, vědomí pomoci ostatním a radost, která přichází s úspěchy studentů. Snaží se lekce pojmout takovou formou, aby studenti pochopili nejen učivo, ale také strategie řešení různých typů úloh.
Věří, že maturity z angličtiny se není třeba obávat.

Jak ostatní hodnotí Annu:

To nejdůležitější

Délka kurzu: 6 hod Počet lekcí: 22 Studenti: 30
 • Seznam lekcí

 • Úvod lekce zdarma
 • Sloveso TO BE
  • Sloveso To Be - část 1
  • Sloveso To Be - část 2
  • Cvičení
 • Přítomné časy
 • Množné číslo podstatných jmen
  • Množné číslo podstatných jmen - část 1
  • Množné číslo podstatných jmen - část 2
  • Množné číslo podstatných jmen - část 3
  • Nepravidelné množné číslo
  • Cvičení
 • Vazba There is There are
  • Vazba There is There are
  • Cvičení
 • Minulý čas
  • Minulé časy - část 1
  • Minulé časy - část 2
  • Minulé časy - část 3
  • Past simple and continuous
  • Cvičení
 • Budoucí čas
  • Budoucí čas - část 1
  • Budoucí čas - část 2
  • Budoucí čas - část 3
  • Budoucí čas - část 4
  • Future tenses
  • Cvičení
 • Every, each, both, all, either, neither
 • Should, would, could
  • Should, would, could - část 1
  • Should, would, could - část 2
  • Cvičení
 • Zájmeno other and another
  • Another, other
  • Cvičení
 • Sloveso HAVE
  • Sloveso HAVE
  • Cvičení
 • Sloveso LIKE
  • Sloveso LIKE - část 1
  • Sloveso LIKE - část 2
  • Cvičení
 • Přivlastňovací zájmena
  • Přivlastňovací zájmena
  • I, Me, My, Mine, Myself
  • Přivlastňovací zájmena - manuál
  • Cvičení
 • Tázací zájmena
 • Příslovce
  • Příslovce - část 1
  • Příslovce - část 2
  • Příslovce - část 3
  • Příslovce - manuál
  • Cvičení
 • Vyjádření množství
  • Some and Any
  • Little and Few
  • A Lot, Lot Of, Lots Of
  • Much and many
  • Something, Someone, Somewhere
  • Cvičení
 • Členy
  • Členy - část 1
  • Členy - část 2
  • Cvičení
 • Předložky
 • Čísla
  • Čísla - část 1
  • Čísla - část 2
 • Přídavná jména
  • Přídavná jména - část 1
  • Přídavná jména - část 2
  • Přídavná jména - část 3
  • Přídavná jména - část 4
  • Přídavná jména - část 5
 • Rozkazovací způsob
  • Rozkazovací způsob - část 1
  • Rozkazovací způsob - část 2
  • Rozkazovací způsob - část 3
 • Způsobová slovesa
  • Způsobová slovesa - část 1
  • Způsobová slovesa - část 2
  • Způsobová slovesa - část 3