Košík je prázdný

Gramatika - 2. ročník SŠ

O kurzu

Tento kurz se skládá z 20 gramatických témat.

Jeho velká část je věnována pomocným slovesům, tedy "to be, to do, to have", protože pomocí těchto sloves vytvoříte základ skoro každé anglické věty.

Dále se zaměříme na modální slovesa, těch je celkem 9 a mají podobnou funkci jako ta pomocná slovesa. Každé modální sloveso si probereme dopodrobna a ukážeme si mnoho příkladů a situací, kde je používat.

Co se týče gramatických časů, tak se můžete těšit na Present Perfect, tedy předpřítomný čas, který se velmi hodí do konverzační angličitny.

Další gramatická témata jsou:

 • slovní druhy (přídavná jména, podstatná jména, předložky, příslovce)
 • členy
 • trpný rod
 • tázací dovětky
 • podmínkové věty
 • psaní "ing" nebo "to + infinitiv"
 • přací věty
 • používání slova "use"

Anna Rubešová

Anna Rubešová

Anna je lektorkou jazyků již nějakou dobu. Jazyky jsou její zálibou. Připravuje studenty na maturitu z angličtiny i z češtiny. Nebo naopak učí cizince česky. Ve volném čase je také dobrovolníkem v organizaci ESN Ostravská, kde se stará o zahraniční studenty, kteří přijíždějí studovat k nám do Česka. Na práci lektorky se jí líbí kreativnost, vědomí pomoci ostatním a radost, která přichází s úspěchy studentů. Snaží se lekce pojmout takovou formou, aby studenti pochopili nejen učivo, ale také strategie řešení různých typů úloh.
Věří, že maturity z angličtiny se není třeba obávat.

Jak ostatní hodnotí Annu:

To nejdůležitější

Délka kurzu: 3 hod Počet lekcí: 21 Studenti: 29
 • Seznam lekcí

 • Úvod lekce zdarma
 • Předpřítomný čas
 • Pomocná slovesa
  • Pomocná slovesa 1
  • Pomocná slovesa 2
 • Podmínkové věty
  • Podmínkové věty
 • Podstatná jména
  • Podstatná jména 1
  • Podstatná jména 2
 • Přídavná jména
  • Adjectives
 • Předložkové vazby
  • Předložkové vazby 1
  • Předložkové vazby 2
 • Frázová slovesa
  • Frázová slovesa 1
  • Frázová slovesa 2
 • Forma -to nebo -ing
  • Ing or To 1
  • Ing or To 2
 • Příslovce
  • Příslovce 1
  • Příslovce 2
 • Členy
  • Členy
 • Trpný rod
  • Trpný rod 1
  • Trpný rod 2
 • Přací věty
  • I Wish If Only 1
  • I Wish If Only 2
 • Slovo "USE"
  • Slovo "Use"
 • Modální slovesa MUST, MAY, MIGHT
  • Must
  • Might and May
 • Modální slovesa CAN, COULD
 • Modální slovesa SHOULD, SHALL
  • Should, Shall 1
  • Should, Shall 2
 • Modální slovesa WILL, WOULD
  • Will, Would
 • Tázací dovětky
 • Předložky
  • Předložky 1
  • Předložky 2
 • Otázky a zápory v anglické větě