Košík je prázdný

Doučování Pružnosti a pevnosti 1 pro ČVUT

Jednoosá napjatost – Metoda řezu

Lektor: Kristýna Kubášová Vhodné pro všechny fakulty

V tomto kurzu zavedeme základní pojmy a výpočtové vzorce, které budeme denně používat. Dále si ukážeme tři jednoduché příklady vetknutých prutů. Na těchto příkladech se naučíme, jak a kdy metodu řezu použít.

zdarma

Jednoosá napjatost – Diferenciální metoda

Lektor: Kristýna Kubášová Vhodné pro všechny fakulty

V tomto kurzu se naučíme používat další metodu, konkrétně diferenciální.

Cena 75 Kč

Jednoosá napjatost – Energetická metoda

Lektor: Kristýna Kubášová Vhodné pro všechny fakulty

V tomto kurzu si zavedeme energetickou metodu.

Cena 75 Kč

Rotující ramena

Lektor: Kristýna Kubášová Vhodné pro všechny fakulty

V dnešním kurzu si ukážeme dva příklady rotujících ramen.

Cena 100 Kč

Prutové soustavy

Lektor: Kristýna Kubášová Vhodné pro všechny fakulty

V těchto lekcích si ukážeme, jak řešit jednoduché staticky určité soustavy prutů. Tyto úlohy jsou hodně o využití geometrie a goniometrických vzorcích.

Cena 150 Kč

Balíček: TAH / TLAK - Staticky určité úlohy

Lektor: Kristýna Kubášová Vhodné pro všechny fakulty

Tento kurz zahrnuje všechny předešlé kurzy týkající se staticky určitých úloh.

Cena 350 Kč

Staticky neurčité úlohy – TAH/TLAK – Zatížení silou

Lektor: Kristýna Kubášová Vhodné pro všechny fakulty

V rámci tohoto kurzu si nejprve ukážeme obecný postup pro rozeznání a následné řešení staticky neurčitých úloh.

Cena 150 Kč

Staticky neurčité úlohy – TAH/TLAK – Vliv teploty

Lektor: Kristýna Kubášová Vhodné pro tyto fakulty

V rámci první lekce tohoto kurzu se naučíme nejprve základní vzorce, které jsou potřeba pro řešení SNÚ zatížených teplotou.

Cena 150 Kč

Staticky neurčité úlohy – TAH/TLAK – Montážní vůle

Lektor: Kristýna Kubášová Vhodné pro tyto fakulty

V úvodní krátké lekci se seznámíme se všemi případy, které mohou u těchto úloh nastat. Provedeme tzv. diskuzi a rozebereme další postup pro jednotlivé případy.

Cena 80 Kč

Staticky neurčité úlohy – TAH/TLAK – Zavěšená břemena

Lektor: Kristýna Kubášová Vhodné pro tyto fakulty

Tento kurz je zaměřen na poslední téma ze staticky neurčitých úloh pro tah/tlak – konkrétně na úlohy s absolutně tuhými břemeny zavěšenými na prutech.

Cena 175 Kč

Balíček: TAH / TLAK - Staticky neurčité úlohy

Lektor: Kristýna Kubášová Vhodné pro tyto fakulty

Tento kurz zahrnuje všechny předešlé kurzy týkající se staticky neurčitých úloh.

Cena 450 Kč

Příprava na 1. postupový test po částech

Lektor: Kristýna Kubášová Vhodné pro tyto fakulty

V tomto kurzu si číselně vypočteme tři příklady, které se objevily v testech po částech během předchozích let. Projdeme si je bod po bodu, jako je to v zadání.

Cena 200 Kč

Víceosá napjatost – Mohrovy kružnice, teorie PP

Lektor: Kristýna Kubášová Vhodné pro tyto fakulty

V tomto kurzu se naučíme základní teorii k víceosé napjatosti, rozdělíme si ji na jednoosou, dvouosou a trojosou napjatost. K ní si nakreslíme zákonitosti Mohrových kružnic. A zavedeme vzorce, které budou k těmto příkladům potřeba.

Cena 175 Kč

Krut kruhového a mezikruhového průřezu

Lektor: Kristýna Kubášová Vhodné pro tyto fakulty

Tento kurz se věnuje krutu kruhových a mezikruhových průřezů. V první lekci si zavedeme základní vzorce, které budeme potřebovat k řešení těchto úloh.

Cena 100 Kč

Krut – Těsně vinuté válcové pružiny

Lektor: Kristýna Kubášová Vhodné pro tyto fakulty

V první lekci si zase zavedeme základní vzorce, které jsou pro tyto úlohy nezbytné. Nakreslíme si i sériové a paralelní zapojení pružin a spočítáme jejich celkovou tuhost.

Cena 50 Kč

Příprava na 2. postupový test po částech

Lektor: Kristýna Kubášová Vhodné pro tyto fakulty

V tomto kurzu si vypočteme tři příklady, které se objevily v testech po částech během předchozích let. Projdeme si je bod po bodu, jako je to v zadání.

Cena 150 Kč