Košík je prázdný

Látkové bilance v roztocích

O kurzu

V dnešním kurzu probereme poslední téma do prvního zápočtového testu. V úvodu si ukážeme obecné postupy výpočtů a následně je aplikujeme na příkladech.

 

1) Vypočtěte množství vody, které je potřeba pro přípravu \(8\%\) roztoku thiosíranů amonného z \(15\:g\) čisté látky.

 

2) Jaký objem vody je potřeba na zředění \(20,5\:ml\) \(48\%\) roztoku NaOH, jehož hustota je \(\rho=1,507\:g/ml\), aby nám vznikl \(12\%\) roztok?

 

3) Chceme připravit \(38\%\) roztok kyseliny sírové. Vypočtěte objem koncentrované kyseliny sírové \((w_1=0,96,\:\rho_1=1,836\:g/ml)\), který je za potřebí smíchat s \(250\:ml\) \(15\%\) roztoku kyseliny sírové o hustotě \(\rho_2=1,102\:g/mol\).

 

4) Rozpuštěním modré skalice \((CuSO_4.5H_2O)\) ve vodě má být připraveno \(178\:g\) roztoku \(CuSO_4\) o hmotnostním zlomku \(w_3(CuSO_4)=0,08\). Vypočtěte navážky, pokud \(M(CuSO_4.5H_2O)=249,7\:g/mol\)\(M(CuSO_4)=159,6\:g/mol\) a \(M(H_2O)=18,02\:g/mol\).

.

5) Z roztoku \(NaCl\) o hmotnosti \(m_1=150\:g\) a hmotnostním zlomku \(w_1=0,21\) chceme připravit \(25\%\) roztok. Z lenosti jsme od oka přidali \(10\:g\) čistého \(NaCl\), ale učitel po nás chce přesnou koncentraci. Kolik vody musíme přilít nebo odpařit, abychom získali přesně \(25\%\) roztok?

 

6) V jakém objemovém poměru je třeba smíchat \(96\%\) kyselinu sírovou o hustotě \(\rho_1=1,836\:g/ml\) s vodou \((\rho_2=1\:g/ml)\), aby nám vznikl \(28\%\) roztok?

 

7) Ve \(300\:ml\) vody bylo rozpuštěno \(25\:g\) thiosíranu amonného obsahujícího \(8\%\) nerozpustných nečistot a \(17\:g\) chloridu sodného obsahujícího \(5\%\) vlhkosti. Vypočtěte složení výsledného roztoku.

 

8) Vypočtěte množství vody, které je potřeba na přípravu roztoku chloridu hořečnatého \(MgCl_2\) o hmotnostním zlomku \(w_3=0,21\), jestliže jsme na přípravu použili \(111\:g\) \(MgCl_2.6H_2O\). Zadané molární hmotnosti jsou 

\(M(MgCl_2.6H_2O)=203,3\:g/mol\) a \(M(MgCl_2)=95,21\:g/mol\).

 

9) Vypočtěte objem vody a objem \(28\%\) roztoku hydroxidu sodného o hustotě \(\rho_1=1,306\:g/ml\) pro přípravu \(750\:ml\) \(12\%\) roztoku o hustotě \(\rho_3=1,131\:g/ml\).

 

10) \(12\%\) roztok chloridu sodného o hmotnosti \(300\:g\) má být zahuštěn na \(23\%\) roztok. Vypočtěte množství odpařené vody.

 

11) K \(750\:ml\) roztoku jodidu draselného o hmotnostním zlomku \(w_1=0,2\) a hustotě \(\rho_1=1,166\:g/ml\) přidáme:
a) \(300\:ml\) čisté vody o \(\rho_2=1\:g/mol\)
b) \(150\:g \) jodidu draselného, který obsahuje \(10\%\) nerozpustných nečistot.
c) \(150\:g \) jodidu draselného, který obsahuje \(10\%\) vlhkosti.
d) \(300\:ml\) \(35\%\) roztoku jodidu draselného o hustotě \(\rho_2=1,331\:g/ml\).

Vypočtěte hmotnostní zlomek jodidu ve výsledných roztocích.

 

12) Při rozpuštění \(Na_2SO_3.7H_2O\) s obsahem \(7\%\) rozpustných nečistot má být připraveno \(5000\:g\) \(18\%\) roztoku\(Na_2SO_3\) . Vypočítejte navážky výchozích látek, jestliže \(M(Na_2SO_3)=126,04\:g/mol\) a \(M(Na_2SO_3.7H_2O)=252,15\:g/mol\).

 

13) K přípravě \(200\:g\) roztoku \(AgNO_3\) o hmotnostním zlomku \(w_3=0,18\) byl použit dusičnan obsahující \(10\%\) nerozpustných nečistot a \(5\%\) vlhkosti. Vypočtěte navážky dusičnanu a vody.

 

14) Vypočtěte hmotnostní zlomek \(H_3PO_4\) v roztoku připraveném zředěním koncentrované kyseliny \((\rho_1=1,63\:g/ml, \:w_1=0,8)\) vodou (\(\rho_2=1\:g/ml\)) v objemovém poměru \(3:5\).

Daniel Kortus

Daniel Kortus

Danovi je 29 let a studuje Vysokou školu chemicko-technologickou v Praze. Ač matematika není jeho hlavním oborem, doučuje ji již od střední školy. Při vysvětlování látky klade důraz na její pochopení a snaží se, aby k matice studenti přistupovali s pozitivním přístupem.
Danův Instagram: https://www.instagram.com/kortus.daniel/

Jak ostatní hodnotí Daniela:

To nejdůležitější

Délka kurzu: 2 hod 45 min Počet lekcí: 20 Studenti: 132
 • Seznam lekcí

 • Úvod
 • Lekce 1
 • Lekce 2
 • Lekce 3
 • Lekce 4
 • Lekce 5
 • Lekce 6
 • Lekce 7
 • Lekce 8
 • Lekce 9
 • Lekce 10
 • Lekce 11
 • Lekce 12
 • Lekce 13
 • Lekce 14
 • Lekce 15
 • Lekce 16
 • Lekce 17
 • Lekce 18
 • Minitest