Košík je prázdný

Příprava na první zápočtový test

O kurzu

V dnešním kurzu si propočítáme typové příklady jako přípravu na první zápočtový test.

 

1) Vypočtěte objem vody a objem \(36\%\) kyseliny chlorovodíkové, které jsou zapotřebí pro přípravu \(7\%\) roztoku o objemu \(150\:ml\). Jaká bude molární koncentrace vzniklého roztoku? \(\rho(HCl,36\%)=1,179\:g/ml,\:\rho(HCl,7\%)=1,033\:g/ml, \:\rho(H_2O)=1\:g/ml\) a \(M(HCl)=36,46\:g/mol\).

 

2) Jaké množství síranu sodného je teoreticky možné získat z \(5\:g\) hydroxidu sodného? Jaký bude výtěžek v procentech, pokud získáme \(3,8\:g\) síranu? \(M(Na_2SO_4)=142,04\:g/mol, \:M(NaOH)=39,997\:g/mol\)

 

3) Jaký je hmotnostní zlomek kyseliny sírové v roztoku, pokud byla \(58\%\:H_2SO_4\) zředěna vodou v objemovém poměru  \(H_2SO_4:H_2O=1:3\)\(M(H_2SO_4)=98\:g/mol\) a \(\rho(H_2SO_4,58\%)=1,477\:g/ml, \:\rho(H_2O)=1\:g/ml\)

 

4) Vypočtěte množství \(FeSO_4.7H_2O\), který obsahuje \(14\:\%\) vlhkosti a množství vody potřebné k přípravě \(165\:g\) roztoku o hmotnostním zlomku síranu železnatého \(w(FeSO_4)=0,21\).

 

5) Po částečném usušení Glauberovy soli (\(Na_2SO_4.10H_2O\)) bylo zjištěno, že hmotnostní zlomek vody v soli je \(w(H_2O)=0,28\). Určete sumární vzorec částečně dehydratované látky \(Na_2SO_4.nH_2O\) a vypočtěte hmotnostní zlomek sodíku. \(M(Na_2SO_4.10H_2O)=322\:g/mol, \:M(Na_2SO_4)=142\:g/mol, \: M(H_2O)=18\:g/mol,\:M(Na)=23\:g/mol\)

 

6) Chlorid barnatý dihydrát obsahuje \(8\%\) ve vodě nerozpustných nečistot. Připravte \(720\:g\) roztoku, v němž bude hmotnostní zlomek \(w(BaCl_2)=0,07\). Vypočtěte navážky výchozích látek. \(M(BaCl_2.2H_2O)=244\:g/mol, \:M(BaCl_2)=208\:g/mol\)

 

7) Vypočtěte množství \(CH_3COONa.3H_2O\) a objem vody použitý k přípravě \(25,5\%\) roztoku o hmotnosti \(150\:g\).\(M(CH_3COONa.3H_2O)=136,08\:g/mol, \:M(CH_3COONa)=82,03\:g/mol\)

 

8) Jaké množství \(28\%\) roztoku dusičnanu stříbrného je potřeba smíchat s \(11\%\) roztokem o hmotnosti \(35\:g\), aby byl vzniklý roztok \(19\%\)?

 

9) Vypočítejte hmotnostní zlomek kyseliny sírové v roztoku, který vznikne smícháním \(50\%\) \(H_2SO_4\) s vodou v objemovém poměru \(H_2SO_4:H_2O=7:5\)\(\rho(50\%,H_2SO_4)=1,395\:g/ml, \: \rho(H_2O)=1\:g/ml\)

 

10) Rozpuštěním \(10,0\:g\) Glauberovy soli s obsahem \(8\:\%\) nerozpustných a \(12\:\%\) rozpustných nečistot ve \(150\:ml\) vody vznikl roztok síranu sodného. Vypočítejte jeho hmotnostní zlomek a hmotnost výsledného roztoku.
\(M(Na_2SO_4.10H_2O)=322\:g/mol, \:M(Na_2SO_4)=142\:g/mol, \: M(H_2O)=18\:g/mol\)

 

11) Kolik gramů dusičnanu stříbrného, který obsahuje \(5\:\%\) rozpustných a \(10\:\%\) nerozpustných nečistot musíme smíchat s \(11\%\) roztokem o hmotnosti \(55\:g\), aby vznikl \(37\%\) roztok? Jaká je celková hmotnost vzniklého roztoku?

 

12) Zelená skalice obsahuje \(5,2\:\%\) nerozpustných a \(12,8\:\%\) rozpustných nečistot. Vypočtěte hmotnost \(FeSO_4.7H_2O\) a objem vody, které se použijí k přípravě \(22\%\) roztoku o hmotnosti \(1,2\:kg\)?
\(M(FeSO_4)=151,9\:g/mol, \:M(FeSO_4.7H_2O)=278,1\:g/mol\)

Daniel Kortus

Daniel Kortus

Danovi je 29 let a studuje Vysokou školu chemicko-technologickou v Praze. Ač matematika není jeho hlavním oborem, doučuje ji již od střední školy. Při vysvětlování látky klade důraz na její pochopení a snaží se, aby k matice studenti přistupovali s pozitivním přístupem.
Danův Instagram: https://www.instagram.com/kortus.daniel/

Jak ostatní hodnotí Daniela:

To nejdůležitější

Délka kurzu: 1 hod 50 min Počet lekcí: 13 Studenti: 148
 • Seznam lekcí

 • Úvod
 • Lekce 1
 • Lekce 2
 • Lekce 3
 • Lekce 4
 • Lekce 5
 • Lekce 6
 • Lekce 7
 • Lekce 8
 • Lekce 9
 • Lekce 10
 • Lekce 11
 • Lekce 12