Košík je prázdný

Složení sloučenin

O kurzu

V první části dnešního kurzu si ukážeme vzorce důležité pro výpočty složení sloučenin. Ve druhé části pak budeme počítat příklady na složení směsí a sloučenin.

Složení součenin

1) Seznámíme se s výpočty hmotnostního zlomku prvku v rámci molekuly, bezvodé látky v hydrátu a prvku ve směsi sloučenin.

 

2) Vypočtěte hmotnostní zlomek sodíku, bezvodého síranu sodného a vody v molekule \(Na_2SO_4.10H_2O\), jestliže máte zadané molární hmotnosti.
\(M(Na_2SO_4)=142,04\:g/mol\)\(M(Na_2SO_4.10H_2O)=322,20\:g/mol\)\(M(Na)=22,99\:g/mol\)\(M(H_2O)=18,02\:g/mol\)

 

3) Vypočtěte, v jakém množství \(KAl(SO_4)_2.12H_2O\) je:

a) hmotnost bezvodé látky \(m[​KAl(SO_4)_2]=25,3\:g\)
b) hmotnost hliníku \(m(Al)=20,25\:g\) 
\(M(KAl(SO_4)_2.12H_2O)=474,39\:g/mol\)\(M(KAl(SO_4)_2)=258,21\:g/mol\)\(M(Al)=26,98\:g/mol\)

 

4) Vypočtěte hmotnostní zlomek vápníku ve směsi, která obsahuje \(35,47\:\%\:\:CaCO_3\)\(12,08\:\%\:\:CaO\) a \(22,71\:\%\:\:CaSO_4\). Zbytek směsi vápník neobsahuje. Zadané molární hmotnosti jsou \(M(CaCO_3)=100,1\:g/mol,\: M(CaO)=56,08\:g/mol, \: M(Ca)=40,08\:g/mol,\: M(CaSO4)=136,1\:g/mol \).

 

5) Sloučenina obsahuje \(38,88\:\%\:H_2O\)\(15,08\:\%\:K\)\(8,75\:\%\:Ca\) a \(38,29\:\%\:Cl\). Určete sumární vzorec sloučeniny. Zadané molární hmotnosti jsou \(M(K)=39,098\:g/mol,\:M(Ca)=24,305\:g/mol,\:M(Cl)=35,453\:g/mol,\:M(H_2O)=18,02\:g/mol\)


Příklady k procvičení na složení směsí

6) V jakém množství síranu amonného, který obsahuje \(6\: \%\) nečistot, je hmotnost čistého síranu \(m[(NH_4)_2SO_4]=56,9\:g\)?

 

7) Směs obsahuje \(15\:\% \:NaOH\). Jaké množství této směsi obsahuje  \(m(NaOH)=6,4\:g\) čistého hydroxidu?

 

8) V jakém objemu roztoku kyseliny chlorovodíkové o hustotě \(\rho=1,18\:g/ml\) a hmotnostním zlomku \(w(HCl)=0,36\) je rozpuštěno \(m(HCl)=7,42\:g\) čisté kyseliny?

 

9) Vypočítejte hmotnost \(NaCl\) v roztoku o objemu \(V=0,39\:l\), v němž je koncentrace soli \(c(NaCl)=3,2\:mol/l\). Molární hmotnost \(NaCl\) je \(M(NaCl)=58,44\:g/mol\).

10) Vypočtěte, v jakém objemu roztoku dusičnanu stříbrného o koncentraci \(c(AgNO_3)=0,08\:mol/l\) je hmotnost

dusičnanu \(m(AgNO_3)=1,4\:g\). Molární hmotnost \(AgNO_3\) je \(M(AgNO_3)=169,87\:g/mol\).

 

11) \(30\%\) roztok kyseliny fosforečné má hustotu \(\rho=1,181 \:g/ml\).

a) Vypočtěte hmotnost \(H_3PO_4\) ve \(250\:ml\) roztoku.
b) Vypočtěte koncentraci \(H_3PO_4\) v roztoku.

 

Příklady k procvičení na složení sloučenin

12)
a) V jakém množství dekahydrátu uhličitanu sodného je obsaženo \(m(Na_2CO_3)=106\:g\) čisté sody?
b) V jakém množství dekahydrátu uhličitanu sodného je obsaženo \(m(Na)=32,0\:g\) sodíku?
Zadané molární hmotnosti jsou \(M(Na_2CO_3.10H_2O)=286,14\:g/mol\)\(M(Na_2CO_3)=105,99\:g/mol\) 
\(M(Na)=22,99\:g/mol\).

 

13) Vypočtěte hmotnostní zlomek dusíku v molekule dusičnanu amonného

a) pokud je čistý.
b) pokud obsahuje \(9\:\%\:\)vlhkosti.
Zadané molární hmotnosti jsou \(M(NH_4NO_3)=80,04\:g/mol, M(N)=14,01\:g/mol\).

 

14) Vypočtěte hmotnost vápníku a kyslíku ve směsi o hmotnosti \(m(směs)=5,0\:kg\), která obsahuje \(36\:\%\:CaCO_3, \:52\:\%\:CaO\) a \(12\:\%\:\) vlhkosti. Zadané molární hmotnosti jsou 
\(M(CaCO_3)=100,1\:g/mol,\: M(CaO)=56,08\:g/mol, \: M(Ca)=40,08\:g/mol,\: M(H_2O)=18,02\:g/mol\\ M(O)=16,0\:g/mol\)

 

15) 
a) Vypočtěte hmotnostní zlomek mědi v modré skalici (\(CuSO_4.5H_2O\)).
b) Vypočtěte hmotnost mědi v \(0,8\:kg\) roztoku, ve kterém je hmotnostní zlomek bezvodého síranu \(w(CuSO_4)=0,02\)c) V jakém množství roztoku síranu o koncentraci \(c(CuSO_4)=0,06\:mol/l\) je obsaženo \(50\:g\) mědi?
Zadané molární hmotnosti jsou \(M(CuSO_4.5H_2O)=249,69\:g/mol\)\(M(CuSO_4)=159,61\:g/mol\) a \(M(Cu)=63,55\:g/mol\).

 

16) Po sušení Glauberovy soli (\(Na_2SO_4.10H_2O\)) bylo zjištěno, že sušina stále obsahuje \(17\:\%\) vlhkosti. Vypočtěte hmotnostní zlomek sodíku v sušině.
Zadané molární hmotnosti jsou \(M(Na)=22,99\:g/mol\) a \(M(Na_2SO_4)=142,04\:g/mol\).

 

17) Vypočtěte hmotnostní zlomek sodíku v \(Na_2SO_3.7H_2O\), jestliže hydrát obsahuje 12% nečistot. Zadané molární hmotnosti jsou \(M(Na)=22,99\:g/mol\) a \(M(Na_2SO_3.7H_2O)=252,15\:g/mol\).

Daniel Kortus

Daniel Kortus

Danovi je 29 let a studuje Vysokou školu chemicko-technologickou v Praze. Ač matematika není jeho hlavním oborem, doučuje ji již od střední školy. Při vysvětlování látky klade důraz na její pochopení a snaží se, aby k matice studenti přistupovali s pozitivním přístupem.
Danův Instagram: https://www.instagram.com/kortus.daniel/

Jak ostatní hodnotí Daniela:

To nejdůležitější

Délka kurzu: 2 hod 45 min Počet lekcí: 18 Studenti: 131
 • Seznam lekcí

 • Úvod
 • Lekce 1
 • Lekce 2
 • Lekce 3
 • Lekce 4
 • Lekce 5
 • Lekce 6
 • Lekce 7
 • Lekce 8
 • Lekce 9
 • Lekce 10
 • Lekce 11
 • Lekce 12
 • Lekce 13
 • Lekce 14
 • Lekce 15
 • Lekce 16
 • Minitest