Košík je prázdný

Složení směsí

O kurzu

V prvním online kurzu Chemických výpočtů si nadefinujeme základní veličiny a vzorce, bez kterých bychom se v budoucnu neobešli. V druhé části kurzu je pak aplikujeme na konkrétních příkladech.

1) Vysvětlíme si následující pojmy a vztahy a poté je aplikujeme na příkladech.

 • látkové množství

 • hmotnostní, molární a objemový zlomek

 • molární a hmotnostní koncentrace

 • vztah mezi hmotnostním a molárním zlomkem látky ve směsi

 • vztah mezi koncentrací a hmotnostním zlomkem látky ve směsi

 

Úvodní příklady

Příklad 1) 

Oxid arsenitý (triviálním názvem Arsenik) je velmi toxický. Smrtelná dávka pro člověka je \(0,101\ mmol/kg\). Jáká hmotnost oxidu arsenitého představuje smrtelné nebezpečí pro osobu vážící \(m=85\:kg\)\(M(As_2O_3)=197,84\:g/mol\)

 

Příklad 2) 

Při těžbě zlata je obsah zlata ve vytěžené hornině \(6.10^{-4} \) hmotnostních procent. Kolik kilogramů horniny je třeba vytěžit, abychom získali \(m(Au)=0,9 \:kg\)

 

Příklad 3) 

a) Vypočtěte, jaké množství směsi NaCl a cukru obsahuje \(30,20\:g\:\)NaCl, jestliže hmotnostní zlomek soli ve směsi je \(w(NaCl)=0,74\).

b) Jaký je molární zlomek NaCl ve směsi, jestliže je \(M(NaCl)=58,44\:g/mol\) a \(M(cukr)=342,30\:g/mol\)?

c) Jaká bude molární koncentrace NaCl, pokud směs rozpustíme v objemu vody \(V=750\:ml\)?

d) Jaká bude hmotnostní koncetrace NaCl, pokud směs rozpustíme v objemu vody \(V=750\:ml\)?

e) Jaký je přibližný počet molekul NaCl ve směsi?

 

Příklad 4) 

Vypočtěte hmotnost siřičitanu sodného v \(15\:ml\) roztoku, jestliže koncentrace siřičitanu v roztoku je \(c(Na_2SO_3)=0,08\:mol/l\)\(M(Na_2SO_3)=126,04\:g/mol\)

 

Příklad 5) 

Vypočtěte koncentraci HCl v roztoku, jehož hustota je \(\rho=1,19\:g/ml\) a hmotnostní zlomek HCl v roztoku je \(w(HCl)=0,37\)\(M(HCl)=36,46\:g/mol\)

 

Příklad 6) 

Směs dusičnanu stříbrného a chloridu draselného obsahuje \(67\: hmot. \%\) \(AgNO_3\). Vypočtěte složení směsi v molárních zlomcích. \(M(KCl)=74,6\:g/mol\) a \(M(AgNO_3)=169,9\:g/mol\).

 

Příklad 7) 

Upravte následující hodnoty veličin na jejich základní jednotky. Udávají tyto koncentrace "rozumné" hodnoty?

 • \(c=100\:mmol/m^3\)

 • \(c=15\:mol/ml\)

 • \(\rho = 6,27\:g/dm^3\)

 

Daniel Kortus

Daniel Kortus

Danovi je 29 let a studuje Vysokou školu chemicko-technologickou v Praze. Ač matematika není jeho hlavním oborem, doučuje ji již od střední školy. Při vysvětlování látky klade důraz na její pochopení a snaží se, aby k matice studenti přistupovali s pozitivním přístupem.
Danův Instagram: https://www.instagram.com/kortus.daniel/

Jak ostatní hodnotí Daniela:

To nejdůležitější

Délka kurzu: 1 hod 45 min Počet lekcí: 11 Studenti: 274
 • Seznam lekcí

 • Úvod
 • Lekce 1
 • Lekce 2
 • Lekce 3
 • Lekce 4
 • Lekce 5
 • Lekce 6
 • Lekce 7
 • Lekce 8
 • Lekce 9
 • Minitest