Košík je prázdný

Chemické názvosloví I

O kurzu

V úvodním kurzu předmětu Obecná a anorganická chemie si zopakujeme pravidla chemického názvosloví a naučíme se pojmenovávat všechny možné typy anorganických sloučenin.

 

1) Na začátku kurzu si ukážeme, jak určit oxidační číslo atomu a jak následně správně přiřadit atomům koncovku při pojmenování sloučeniny. Vysvětlíme si rozdíl mezi oxidačním číslem a nábojem.


2) Ukážeme si na příkladech, jak správně pojmenovat jednoatomové kationty a anionty.

 

3) Ukážeme si příkladech, jak správně pojmenovat anionty odvozené od kyslíkatých kyselin
Například \(ClO^-\)\(PbO_2\:^{2-}\)\(NO_2^-\)\(SO_3\:^{2-}\)\(NO_3^-\)\(CrO_4\:^{2-}\)\(MnO_4^-\)\(OsO_5\:^{2-}\)

 

4) Ukážeme si, jak sestavit vzorce pro následující sole.

- uhličitan sodný, síran hořečnatý, manganistan draselný, chroman cesný, křemičitan lithný
- dusitan sodný, dusitan hořečnatý, dusitan hlinitý, křemičitan draselný, siřičitan inditý, uhličitan paladnatý
- dusičnan skanditý, selenan hlinitý, síran gallitý, chroman draselný, jodistan barnatý, osmičelan hořečnatý
- kyseliny přidružené k těmto solím

5) Ukážeme si na příkladech, jak sestavit vzorce hydrogensolí.

- hydrogensíran sodný, dihydrogenfosforečnan draselný, hydrogenchroman amonný, hydrogensíran skanditý, hydrogenfosforečnan vápenatý
 

6) Ukážeme si na příkladech, jak sestavit vzorce kyslíkatých kyselin a jejich solí.

- kyselina trihydrogenfosforečná, kyselina pentahydrogenfosforečná, kyselina heptahydrogenfosforečná, trihydrogenfosforečnan disodný, trihydrogenfosforečnan tetrasodný
- kyselina jodistá, kyselina trihydrogenjodistá, kyselina pentahydrogenjodistá

 

7) Následující sloučeniny pojmenujte nebo napište jejich vzorec.

\(Ca(IO_4)_2\)\(CaHIO_5\)\(CaH_3IO_6\)\(Ca_2HIO_6\)\(MgPO_3\)\(MgP_2O_5\)\(Mg_2P_2O_6\)
- xeničelan tetrasodný, xeničelan sodný, dihydrogenchloristan trilithný, chloristan lithný, chloristan trilithný

 

8) Na závěr si zopakujeme, co jsme se zatím naučili. Pojmenujte následující sloučeniny nebo napište jejich vzorec.

- oxid lanthanitý, chlorid inditý, oxid titaničitý, selenid antimonitý
\(Ge_3N_2\)\((NH_4)_2Te\)
- anion hydrogenarseničnanový(2-), \((H_3P_2O_7)^-\)
- dijodistan berylnatý, \(Cs_2HAsO_3\)

Daniel Kortus

Daniel Kortus

Danovi je 29 let a studuje Vysokou školu chemicko-technologickou v Praze. Ač matematika není jeho hlavním oborem, doučuje ji již od střední školy. Při vysvětlování látky klade důraz na její pochopení a snaží se, aby k matice studenti přistupovali s pozitivním přístupem.
Danův Instagram: https://www.instagram.com/kortus.daniel/

Jak ostatní hodnotí Daniela:

To nejdůležitější

Délka kurzu: 1 hod 52 min Počet lekcí: 9 Studenti: 381
  • Seznam lekcí

  • Úvod
  • Lekce 1
  • Lekce 2
  • Lekce 3
  • Lekce 4
  • Lekce 5
  • Lekce 6
  • Lekce 7
  • Minitest