Košík je prázdný

Chemické názvosloví III

O kurzu

V dnešním kurzu dokončíme kapitolu chemického názvosloví. Na závěr kurzu pak na příkladech shrneme vše, co jsme se naučili.

 

1) Ukážeme si na příkladech, jak pojmenovat sloučeniny vodíku s prvky  14., 15., 16. a 17. skupiny a jak pojmenovat deriváty těchto sloučenin.

\(SiHCl_3\)\(PbF_4\)\(NHCl_2\)\(NH_2OH\)\(NCl_3\)\(PBr_3\)\(Pb(CH_3)_4\)\(AsF_3\)
\(H_3O^+\)\(H_3S^+\)\(PH_4^+\)\(H_2I^+\)\(N_2H_5^+\)\(N_2H_6^{2+}\)\(PCl_4^+\)\(SbF_4^+\)

- jodid fosfonia, manganistan hydrazinia(1+), dusičnan hydrazinia(2+), trimethylsulfonium, dimethyloxonium, chlorid diethylsulfonia

 

2) Naučíme se pojmenovávat sloučeniny vybraných elektropozitivních skupin

-\(NOI\)\(NO_2(HCO_3)\)\(SOCl_2\)\(SO_2(NO_3)_2\)\(CO(NH_2)_2\)\(COCl_2\)\(POCl_3\)

 

3) Na následujících příkladech se naučíme pojmenovávat adiční sloučeniny.

\(CaCl_2.4MgF_2\)\(Na_2SO_4.10H_2O\), chlorid fosforitý-chlorid titaničitý(1/1), uhličitan vápenatý-oxid vápenatý(2/3)

 

4) Naučíme se pojmenovávat sloučeniny, jejichž stechiometrie přímo neodpovídá oxidačním číslům.

\(Fe_3C\)\(WC\)\(P_4S_3\)\(Cu_5Si\)\(Mn_6N_5\)\(OF_2\)


Procvičování

5) Pojmenujte následující sloučeniny nebo napište jejich vzorec.

a)  \(KNaSO_4.10H_2O\)\(KNaSO_5\)\(Ga_2(S_2O_3)_3\)\(Li_3AsO_4\)\(LiAsO_3\)\(Li_3AsO_2S_2\)
b) kyselina hexahydrogenselenová, kyselina hexaoxodikřemičitá, kyselina hexahydrogendijodistá
c) \(TiCl_2O\)\(MgZrO_3\)\(SOF_2\)\(Ca_5F_4(PO_4)_2\)\(Ga_2O(S_3O_{10})_2\)\(Zr_2Cl_2(O)_3\)\(Zr_2Cl_2(O)_2(O_2)\)\(ZrCl_2(O_3)_2\)
d) anion dithiocíničitanový(2-), anion tetraboritanový(4-), kyselina tetraoxofosforitá, difluoramin, tetra(ethyl)plumban, dusičnan thionylu

 

6) Pojmenujte následující sloučeniny nebo napište jejich vzorec.

a) bromid-dichlorid gadolinitý hexahydrát, dihydrogenfosforečnan amonný, hydrogenfosforečnan amonný, thiosíran sodný, azid rtuťnatý
b) \(ScO(OH)\)\(H_3OCl\)\(H_3S(IO_4)\), hydrogenthiosíran cesný, trifosfid tetrahliníku
c) \(Re(NO_2)_3(O_2)_2\)\(Cs_2Mg_3Nb_{10}O_{29}\)\((Si_2W_{10}O_{36})^{4-}\)\((I_2CrO_{12})^{4-}\)\((NH_3OH)I\)\(Ba_2XeO_6\)\(Cr_2(Cr_2O_7)_3.9H_2O\)
d) \((N_2H_5)_2SO_4\)\(CaU_2O_7\)\((U_2O_7)^{2-}\)

Daniel Kortus

Daniel Kortus

Danovi je 29 let a studuje Vysokou školu chemicko-technologickou v Praze. Ač matematika není jeho hlavním oborem, doučuje ji již od střední školy. Při vysvětlování látky klade důraz na její pochopení a snaží se, aby k matice studenti přistupovali s pozitivním přístupem.
Danův Instagram: https://www.instagram.com/kortus.daniel/

Jak ostatní hodnotí Daniela:

To nejdůležitější

Délka kurzu: 1 hod 51 min Počet lekcí: 10 Studenti: 49
 • Seznam lekcí

 • Úvod
 • Lekce 1
 • Lekce 2
 • Lekce 3
 • Lekce 4
 • Lekce 5
 • Lekce 6
 • Lekce 7
 • Lekce 8
 • Minitest