Košík je prázdný

Chemické rovnice

O kurzu

V první části dnešního kurzu si zopakujeme vyčíslování chemických rovnic. Ve druhé části se budeme věnovat sestavování chemických rovnic a na závěr si vypíšeme důležité přípravy a výroby.

 

1) Vyčíslete následující rovnice

\(CaCl_2+Na_3PO_4 \to Ca_3(PO_4)_2+NaCl\)
\(B_2O_3+CaF_2 +H_2SO_4 \to CaSO_4+BF_3+H_2O\)
\(Cr_2O_3+CCl_4\to CrCl_3+COCl_2\)
\(NaIO_3+H_2SO_4 \to Na_2SO_4+HIO_3\)
\(FeSO_4+K_2Cr_2O_7 + H_2SO_4 \to K_2SO_4+Cr_2(SO_4)_3+Fe_2(SO_4)_3+H_2O\)
\(As+NaClO + NaOH \to Na_3AsO_4+NaCl+H_2O\)
\(V_2O_5+Si+CaO \to V + CaSiO_3\)
\(Ca_3(PO_4)_2+ C + SiO_2 \to P_4+CO+CaSiO_3\)
\(Cu+HNO_3 (zředěná) \to Cu(NO_3)_2+NO+H_2O\)
\(Cu+HNO_3 (koncentrovaná) \to Cu(NO_3)_2+NO_2+H_2O\)
\(K_2Cr_2O_7+SO_2+H_2SO_4 \to K_2SO_4+Cr_2(SO_4)_3+H_2O\)
\(N_2O+NH_3 \to N_2+H_2O\)
\(Bi(OH)_3+Cl_2+NaOH \to NaBiO_3+NaCl+H_2O\)
\(IO_3^-+I^-+H_3O^+ \to I_2+H_2O\)
\(MnO_4^-+Mn^{2+}+OH^- \to MnO_2+H_2O\)
\(I^-+Cr_2O_7^{2-}+H_3O^+ \to I_2+ Cr^{3+}+H_2O\)
\(MnO_4^-+NO_2^-+H_3O^+ \to NO_3^-+Mn^{2+}+H_2O\)
\(MnO_4^-+NO_2^-+H_2O \to NO_3^-+MnO_2+OH^-\)
\(MnO_4^-+NO_2^-+OH^- \to NO_3^-+MnO_4^{2-}+H_2O\)
\(MnO_2+SO_3^{2-}+H_3O^+ \to Mn^{2+}+SO_4^{2-}+H_2O\)
\(PbO_2+Mn^{2+}+H_3O^+ \to MnO_4^-+Pb^{2+}+H_2O\)
\(ClO_2+OH^- \to ClO_3^-+ClO_2^-+H_2O\)
\(Br_2+OH^- \to Br^-+BrO_3^-+H_2O\)
\(I_2+HNO_3 \to HIO_3+NO+H_2O\)
\(Cr^{3+}+H_2O_2+OH^- \to CrO_4^{2-}+H_2O\)

 

2) Vyčíslete rovnice a potvrďtě/ opravte daná tvrzení.

\(SiF_4(g)+H_2O(l) \to H_2[SiF_6](aq)+SiO_2(s)\)
Zvýšením tlaku se rovnováha posune k reaktantům.

\(FeS_2(s)+O_2(g) \to Fe_2O_3(s) + SO_2(g)\)
Zvýšením tlaku se rovnováha posune k produktům.

\(SO_2(g)+O_2(g) \to SO_3(g)\)
Snížením tlaku se rovnováha posune k reaktantům.

\(Zn +OH^-+H_2O \to [Zn(OH)_4]^{2-}+H_2\)
Okyselením reakční směsi se rovnováha posune k produktům.

\(HSO_3^-+Cr_2O_7^{2-}+H_3O^+ \to Cr^{3+}+HSO_4^-+H_2O\)
Zvýšením pH reakční směsi se rovnováha posune k reaktantům.

\(Br^-+BrO_3^-+H_3O^+ \to Br_2+H_2O\)
Snížením pH reakční směsi se rovnováha posune k produktům.

 

3) Sestavte chemické rovnice a vyčíslete je.

- Chlorid chromitý se oxiduje bromnanem sodným v prostředí hydroxidu draselného na chroman draselný. Vedlejšími produkty jsou chlorid draselný a bromid sodný.

- Dichroman amonný se teplem rozkládá na dusík, oxid chromitý a vodu.

- Sulfid železnatý se oxiduje vzdušným kyslíkem na trihydrát oxidu železitého a síru.

- Chlorid hlinitý se připraví redukční chlorací oxidu hlinitého.

- Chlor v alkalickém prostředí oxiduje thiosírany na sírany a sám se redukuje na chlorid.

- Reakcí chloru s oxidem rtuťnatým vzniká chlorid rtuťnatý a oxid chlorný.

- Reakcí titaničitanu železnatého s chlorem a uhlíkem vzniká chlorid titaničitý a chlorid železitý. Z reakce též odchází plynný oxid uhelnatý.

- Jodid redukuje v kyselém prostředí dusitan na oxid dusnatý a sám se oxiduje na jod. 

- Měď reaguje s nekoncentrovanou kyselinou dusičnou za nízké teploty. Vzniká dusičnan měďnatý, oxid dusnatý a voda.

 

4) Přípravy a výroby

- Ukážeme si důležité reakce spojené s přípravou a výrobou vodíku, kyslíku, dusíku, oxidu uhelnatého, oxidu dusnatého, halogenů, halogenvodíků a dalších.

Daniel Kortus

Daniel Kortus

Danovi je 29 let a studuje Vysokou školu chemicko-technologickou v Praze. Ač matematika není jeho hlavním oborem, doučuje ji již od střední školy. Při vysvětlování látky klade důraz na její pochopení a snaží se, aby k matice studenti přistupovali s pozitivním přístupem.
Danův Instagram: https://www.instagram.com/kortus.daniel/

Jak ostatní hodnotí Daniela:

To nejdůležitější

Délka kurzu: 3 hod 30 min Počet lekcí: 18 Studenti: 77
 • Seznam lekcí

 • Úvod
 • Lekce 1
 • Lekce 2
 • Lekce 3
 • Lekce 4
 • Lekce 5
 • Lekce 6
 • Lekce 7
 • Lekce 8
 • Lekce 9
 • Lekce 10
 • Lekce 11
 • Lekce 12
 • Lekce 13
 • Lekce 14
 • Lekce 15
 • Lekce 16
 • Lekce 17