Košík je prázdný

Chování iontů ve vodných roztocích

O kurzu

V úvodu dnešního kurzu vyřešíme pár typových příkladů na názvosloví a následně se budeme zabývat vlastnostmi iontů.

 

1) Napište vzorec daných sloučenin, nakreslete je a určete koordinační číslo centrálních atomů. 
a) trans-dichloro-bis(ethylendiamin)nikelnatý komplex
b) cis-tetrabromo-bis(pyridin)platičítý komplex

 

2) Napište vzorec sloučeniny, která obsahuje \(1\:Pt^{II},\:2\:Cl^-,\: 2\:NH_3,\: 1\:PH_3\). Pojmenujte ji, určete koordinační číslo a nakreslete její izomery, pokud existují. Vodivost této látky je 1:1.

3) Napište vzorec sloučeniny, která obsahuje \(1\:Cs^{I},\:1\:Ru^{II}, \:3\:I^-,\: 3\:NH_3,\). Pojmenujte ji, určete koordinační číslo a nakreslete její izomery, pokud existují. Po přidání dusičnanu stříbrného do roztoku nevzniká nerozpustná sůl.

4) Napište vzorec sloučeniny, která obsahuje \(1\:K^{I},\:1\:Fe^{II}, \:3\:CN^-,\: 3\:H_2O,\). Pojmenujte ji, určete koordinační číslo a nakreslete její izomery, pokud existují. Vodivost sloučeniny je 1:1.

5) Napište vzorec sloučeniny, která obsahuje \(\:1\:Au^{III}, \:2\:Br^-,\: 4\:CO,\). Pojmenujte ji, určete koordinační číslo a nakreslete její izomery, pokud existují. Po přidání dusičnanu stříbrného do roztoku vzniká nerozpustná sůl.

6) Napište vzorec sloučeniny, ve které je \(n(Sb^{V}): \:n(Br^-):\: n(NH_3)=1:5:2\). Pojmenujte ji, určete koordinační číslo a nakreslete její izomery, pokud existují. Vodivost látky je 1:1.

Vlastnosti iontů

7) Rozdělíme si kationty do skupin podle "kyselosti" a naučíme se, jak odhadnout "kyselost" kationtů podle jejich polarizačního účinku a podle pKa. Řekneme si, na čem závisí polarizační účinek kationtu a vysvětlíme si pojem pKa.

 

V příkladech 8-11 máme vždy zadanou tabulku o čtyřech řádcích a čtyři kationty. Každý řádek v tabulce popisuje chování nějakého kationtu v roztoku při měnícím se pH. My máme za úkol přiřadit dané kationty do správných řádků.

 

12) Rozhodněte a zdůvodněte, ve které ze sloučenin bude mít vazba kov-nekov kovalentnější charakter.
a) \(AlCl_3\:vs\:MgCl_2\)
b) \(SnI_4\:vs\:SnCl_4\)
c) \(Cu(OH)_2\:vs\:Ca(OH)_2\)

 

13) Naučíme se určit bazicitu aniontů a vysvětlíme si pojem polarizovatelnost.

 

14) Doložte chemickými rovnicemi:
a) že \(SH^-\) má ve vodném prostředí bazický charakter.
b) že \(NH_4^+\) má ve vodném prostředí kyselý charakter.
c) že \(NH_2^-\) má ve vodném prostředí bazický charakter.
d) že \(HSO_3^-\) má ve vodném prostředí bazický charakter.

 

15) Naučíme se odhadnout sílu kyslíkatých i bezkyslíkatých kyselin.

Daniel Kortus

Daniel Kortus

Danovi je 29 let a studuje Vysokou školu chemicko-technologickou v Praze. Ač matematika není jeho hlavním oborem, doučuje ji již od střední školy. Při vysvětlování látky klade důraz na její pochopení a snaží se, aby k matice studenti přistupovali s pozitivním přístupem.
Danův Instagram: https://www.instagram.com/kortus.daniel/

Jak ostatní hodnotí Daniela:

To nejdůležitější

Délka kurzu: 2 hod 3 min Počet lekcí: 10 Studenti: 66
 • Seznam lekcí

 • Úvod
 • Lekce 1
 • Lekce 2
 • Lekce 3
 • Lekce 4
 • Lekce 5
 • Lekce 6
 • Lekce 7
 • Lekce 8
 • Lekce 9