Košík je prázdný

Názvosloví koordinačních sloučenin

O kurzu

V dnešním kurzu probereme názvosloví koordinačních sloučenin.

 

1) Vysvětlíme si pojmy jako "komplexní (koordinační) sloučenina", "ligand" atd... a ukážeme si, jak se pojmenovávají jednotlivé ligandy.

 

2) Pojmenujte následující komplexní sloučeniny.
\(K_4[Fe(CN)_6]\)\(Na[AgCl_2]\)\(Mg[Pb(OH)_4]\)\(Cu_2[HgI_4]\)\(Li_3[Fe(CN)_5NO]\)
\([Fe(NH_3)_4(H_2O)_2]SO_4\)\([Fe(H_2O)Cl(HSO_4)]Cl\)\([Au(NH_3)_2]PO_4\)\([Ni(CO)_4](OH)_2\)
\([Pt(NH_3)_4][PtCl_4]\)\([Cr(NO)_6][Fe(NO_3)_6]\)
- \([Cu(gly)_2]\)\([Pd(CO)_4(H)_2]\)
\([AuCl_4]^-\)\([Pb(OH)_4]^{2-}\)\([Al(H_2O)_5(HSO_4)]^{2+}\)\([Ag(NH_3)_2]^+\)\([AgCl_2]^-\)
\([Ni(CO)_4]\)\([Fe(NH_3)_4(H_2O)_2]\)\([NiCl_4]^{4-}\)\(Li_4[Co(CN)_4(H_2O)_2]\)\(Na[V(CO)_6]\)\(Li_2[Mn(NH_3)_4]\)

 

3) Probereme geometrické izomery vybraných koordinačních sloučenin s koordinačním číslem 4 a 6. Vysvětlíme si pojem dentacita ligandů a na příkladech nacvičíme kreslení různých geomtrických izomerů.

- bis(ethylendiamin)-dikyanonikelnatý komplex,  tetrabromo-bis(pyridin)platičitý komplex, ion diammin-dibromo-dinitratoželezitanový
- tribromo-triaquaželezitý komplex

 

4) Probereme komplexy s \(\pi\)-ligandy, vysvětlíme si pojem "hapticita". Na příkladech si ukážeme, jak tyto sloučeniny pojmenovávat.
\([Pb(OH)_2(\eta^2-C_2H_4)(\eta^6-C_6H_6)]\)\([Mo(H_2O)(\eta^1-C_5H_5)(\eta^3-C_5H_5)(\eta^5-C_5H_5)]\)

 

5) Probereme komplexy s můstkový ligandy. Na příkladech si ukážeme, jak tyto sloučeniny pojmenovat.
\([\{PtCl(NH_3)_2\}_2(\mu-OH)]^+\)\([\{V(CO)_3\}(\mu-CO)_3]\)

 

6) Pojmenujte následující komplexní sloučeniny nebo utvořte jejich vzorce.
\([Cu(SO_3S)_2]^{2-}\)\([Cr(\eta^6-C_6H_6)_2]\)\([U(NO_2)_6]^{2-}\)
- tris(oxalato)nikelnatan hexaaquaplatičitý, disulfido-thiostříbrnan sodný
- hydroxo-oxo-diperoxoplatičitanový ion, komplex diammin-ethylendiamintetraacetatouraničitý
- komplex bis(acetato)-diaquaolovnatý, kyselina diaqua-tetrakis(glycinato)nikelnatá
- dihydrát chloridu difluoro-bis(ethylendiamin)kobaltitého, síran diammin-dichloro-dioxygen thoričitý
- \(K[Ru(H_2O)(NO)(NO_3)_4]\), ion benzen-trikarbonylstříbrný
- anion bis(fosfato)germanatanový, pentakarbonylchromid(2-) sodný
\([Mn(H_2O)NO_3]^{3-}\)

Daniel Kortus

Daniel Kortus

Danovi je 29 let a studuje Vysokou školu chemicko-technologickou v Praze. Ač matematika není jeho hlavním oborem, doučuje ji již od střední školy. Při vysvětlování látky klade důraz na její pochopení a snaží se, aby k matice studenti přistupovali s pozitivním přístupem.
Danův Instagram: https://www.instagram.com/kortus.daniel/

Jak ostatní hodnotí Daniela:

To nejdůležitější

Délka kurzu: 2 hod 44 min Počet lekcí: 14 Studenti: 54
 • Seznam lekcí

 • Úvod
 • Lekce 1
 • Lekce 2
 • Lekce 3
 • Lekce 4
 • Lekce 5
 • Lekce 6
 • Lekce 7
 • Lekce 8
 • Lekce 9
 • Lekce 10
 • Lekce 11
 • Lekce 12
 • Lekce 13