Košík je prázdný

2. zápočtový test

O kurzu

V tomto kurzu jsou shrnuty typické příklady, které by se mohly vyskytnout ve druhém zápočtovém testu z Organické Chemie 1 na VŠCHT. Jedná se o příklady v rozsahu přibližně jednoho zápočtového testu, které pokrývají základní reakce jako jsou substituce, eliminace, aromatické substituce a reakce na karbonylových sloučeninách. Dané reakce jsou procvičeny na následujících příkladech. 

Řešené příklady:

 • Příprava ethylmagnesium bromidu a jeho reakce s karbonylovou sloučeninou a poté i dále alkoholem a vodou. 
 • Reakce 2-brombutanolu s NaCN  (DMF)
 • Doplňte produkty a seřaďte následující látky látky podle reaktivity s NaN3 v DMF (4-bromtoluen, propylchlorid, propylbromid )
 • Napište mechanismus elektrofilní bromace benzenu 
 • Doplňte produkty a seřaďte následující látky látky podle reaktivity s Br2 za katalýzy FeBr3 (chlorbenzen, nitrobenzen, benzen, toluen)
 • Přípravte 4-butyl-1,2-dimethylbenzen z o-xylenu
 • Přípravte pent 1-yn z pentanolu 
 • Přípravte 3-ethyl-1-nitrobenzen z benzenu
 • Napište mechanismus nitrace benzenu 
 • Reakce brombenzenu s Cl2 za katalýzy AlCl3
 • Reakce 1-metyl-cyklohex-1-olu s H2SO4
 • Reakce toluenu s NBS za katalýzy DBP
 • Reakce chlorcyklohexanu s ethanolátem sodným 
 • Reakce methyl-cyklohexenu s HBr v Et2O
 • Reakce chlorethanu s lithiem v Et2O
 • Reakce ethylmagenesium bromidu s ethyl acetátem v Et2O
 • Připravte acetofenon z benzenu
 • Připravte ethyl benzen z acetofenonu 
 • Připravte 1-fenylethan-1-ol z acetofenonu 
 • Reakce Et2O s HBr
 • Reakce Et2O s H2SO4
 • Reakce p-xylenu s KMnO4
 • Reakce Bromcyklopentanu s NaN3 v DMF
 • Reakce 2-jodpropanu s MeOH
 • Přířaďte následující hodnoty pKa daným látkám:
  • pKa: 15.3, 10.1, 43, 25, 3.7, 0.4, 50
  • látky: methanol, fenol, ethan, kys. pikrová, kys. mravenčí, acetylen, benzen 
 • Napište reakci benzaldehydu s methanolem za kyselé katalýzy

Martin Kurfiřt

Martin Kurfiřt

Martin Všcht studuje čtvrtým rokem, po úspěšném absolvování bakaláře na syntéze léčiv se aktuálně usadil na magisterském studiu, oboru organická chemie. Má rád hudbu, přírodu a samozřejmě organiku. Martin dle svých slov nerad chodím tupě s davem a rád z něj trochu vybočuje.

Jak ostatní hodnotí Martina:

To nejdůležitější

Délka kurzu: 1 hod 32 minut Počet lekcí: 2 Studenti: 47
 • Seznam lekcí

 • Úvod
 • 2. zápočtový test