Košík je prázdný

Karbonylové sloučeniny

O kurzu

V tomto kurzu jsou rozebírány karbonylové sloučeniny v rámci předmětu Organická chemie 1. Můžete se těšit na vysvětlení základních souvislostí mezi strukturou a reaktivitou těchto látek, pár nutných příkladů z názvosloví, ale hlavně na reakce těchto sloučenin. Student se seznámí se základními reakcemi, jako je tvorba hydrátů, hemiacetalů či acetalů. Dále se naučí tyto sloučeniny redukovat pomocí komplexních hydridů a zjistí co se s nimi děje v bazickém prostředí. Poslední probíranou látkou je získávání těchto sloučenin pomocí oxidačních reakcí. 

Probírané příklady:

 • Na obecné karbonylové sloučenině vyznačte rozložení parciálních nábojů a podle něho zkuste predikovat reaktivitu. 
 • Nakreslete vzorce následujícíh sloučenin:
 • formaldehyd, acetaldehyl, benzaldehyd, fenyl(propyl) keton, pent-2-on
 • Na obecném aldehydu nakreslete mechanismus kysele katalyzované adice nukleofilu. 
 • Na obecném aldehydu nakreslete mechanismus adice silného bazického nukleofilu
 • Seřaďte následující sloučeniny podle jejich reaktivity (k adicím na karbonyl)
  • (CF3)CO, H2CO, (CCl3)COH, (CH3)COH, (CH3)CO
 • Nakreslete produkt a mechanismus reakce formaldehydu s vodou v kyselém prostředí 
 • Nakreslete produkt a mechanismus reakce benzaldehydu s methanolem za katalýzy PTSA. 
 • Nakreslete produkt a mechanismus reakce acetonu s NaBH4 v methanolu.  
 • Nakreslete produkt a mechanismus reakce acetonu s LiAlH4 v Et2O.  
 • Nakreslete produkt a mechanismus reakce acetonu s NaH.  
 • Nakreslete produkt a mechanismus reakce acetonu s CH3CH2MgBr.  
 • Nakreslete produkt a mechanismus reakce benzaldehydu s PTSA. 
 • Nakreslete produkt a mechanismus reakce acetaldehydu s LDA v THF. 
 • Nakreslete produkt a mechanismus reakce cyklohexanonu s EtOH za katalýzy PTSA. 
 • Nakreslete produkt a mechanismus reakce cyklohexanonu s ethylenglykolem za katalýzy BF3. 
 • Nakreslete produkt a mechanismus reakce 5-hydroxypentalalu za mírné kyselé katalýzy. 
 • Přípravte obecnou kaboxylovou kyselinu z obecného alkoholu. 
 • Přípravte obecný aldehyd z obecného alkoholu. 
 • Nakreslete strukturu PCC a PDC. 
 • Napište produkt reakce benzyl alkoholu s PCC (PDC) 

Martin Kurfiřt

Martin Kurfiřt

Martin Všcht studuje čtvrtým rokem, po úspěšném absolvování bakaláře na syntéze léčiv se aktuálně usadil na magisterském studiu, oboru organická chemie. Má rád hudbu, přírodu a samozřejmě organiku. Martin dle svých slov nerad chodím tupě s davem a rád z něj trochu vybočuje.

Jak ostatní hodnotí Martina:

To nejdůležitější

Délka kurzu: 1 hod 3 min Počet lekcí: 7 Studenti: 26
 • Seznam lekcí

 • Úvod
 • Karbonylové sloučeniny 1
 • Karbonylové sloučeniny 2
 • Karbonylové sloučeniny 3
 • Karbonylové sloučeniny 4
 • Karbonylové sloučeniny 5
 • Karbonylové sloučeniny 6