Košík je prázdný

Karboxylové kyseliny a jejich deriváty

O kurzu

V tomto kurzu se student dozví užitečné informace ohledně struktury a reaktivity karboxylových kyselin a jejich derivátů. Začátek kurzu je věnován několika příkladům na strukturu a mezomerní vzorce. Dále jsou shrnuty základní rozdíly mezi vlastnostmi karboxylových kyselin a jiných látek jako: uhlovodíků, alkoholů, aldehydů či ketonů. Jsou připomenuty veličiny, které se týkají kyselosti a bazicity, tedy K, Ka, pKa a je stručně shrnuto jejich použití. V dalších videích kurzu jsou probírány základní příklady reaktivity karboxylových kyselin a hlavně jejich derivátů, jako halogenidů, anhydridů, esterů, amidů a nitrilů. V závěru kurzu si student procvičí nabyté znalosti na několika příkladech ze syntézy. 

Příklady uvedené ve videu :

Nakreslete všechny mezomerní vzorce kyseliny octové a na základě těchto vzorců rozhodněte o délce vazeb C-O a C=O. Tyto délky porovnejte délkami vazeb C-O v alkoholech či C=O v karbonylových sloučeninách. 

Nakreslete všechny mezomerní vzorce acetátového aniontu a na základě těchto vzorců rozhodněte o délce vazeb C-O a C=O. 

Seřaďte následující sloučeniny podle bodů varu:

 • ethylen, ethanol, acetaldehyd, kys. octová

Nakreslete dimer obecné karboxylové kyseliny. 

Napište definici pojmů K, Ka, pKa a vysvětlete svými slovy co tyto veličiny znamenají a proč se některé používají více než jiné. 

Seřaďte následují sloučeniny podle kyselosti:

 • kys. benzoová, kys. octová, kys. p-nitrobenzoová
 • kys. orto-chlorbenzoová, kys. meta-chlorbenzoová, kys. para-chlorbenzoová, 

Napište reakci obecné karboxylové kyseliny s hydroxydem sodným, pyridinem a hydrogenuhličitanem sodným.

Seřaďte následující sloučeniny podle reaktivity (ve smyslu acylové substituce)

 • Ethylacetát, Acetamid, Acetyl chlorid, Acetanhydrid, Acetonitril

Napište produkt(y) a mechanismus bazické hydrolýzy methyl acetátu 

Napište produkt(y) a  mechanismus reakce methyl benzoátu s methylaminem 

Napište produkt(y) a mechanismus reakce acetyl chloridu s benzoátem sodným 

Napište produkt(y) reakce acetamidu s P2O5

Napište produkt(y) a mechanismus reakce benzoové kyseliny s methanolem za katalýzy kyselinou sírovou

Napište produkt(y) a mechanismus reakce anilinu s acetanhydridem 

Napište produkt(y) reakce methyl fenylacetátu s LiAlH4 v Et2O 

Napište produkt(y) a mechanismus reakce methyl benzoátu s ethanolem za kyselé katalýzy

Napište produkt(y) a mechanismus reakce ethyl benzoátu s methoxydem sodným v methanolu

Napište produkt(y) a mechanismus reakce pivaloyl chloridu (2,2-dimethylpropionyl chloridu) s Ethanolátem sodným 

Napište produkt(y) a mechanismus reakce pivaloyl chloridu (2,2-dimethylpropionyl chloridu) s jedním ekvivalentem dimethylaminu 

Napište produkt(y) a mechanismus reakce pivaloyl chloridu (2,2-dimethylpropionyl chloridu) se dvěma ekvivalenty dimethylaminu 

Napište produkt(y)  reakce kyseliny pivalové (2,2-dimethylpropionové) s bezvodým HCl

Napište produkt(y) a mechanismus reakce kyseliny pivalové (2,2-dimethylpropionové) s Chloridem Thionylu

Napište produkt(y) a mechanismus reakce acetonitrilu s hydroxydem sodným ve vodě

Napište produkt(y) a mechanismus reakce formyl chloridu s octanem sodným 

Napište produkt(y) a mechanismus reakce kyseliny benzoové s amoniakem za pokojové teploty (r.t.)

Napište produkt(y) reakce kyseliny benzoové s amoniakem za vysoké teploty 

Napište produkt(y) reakce amidu kyseliny p-methyl benzoové s P2O5

Napište produkt(y) reakce benzoyl chloridu s propanolem

Napište produkt(y) reakce benzoyl chloridu s propanolem v pyridinu 

Napište produkt(y) reakce acetamidu s methanolem se stopami báze 

Napište produkt(y) reakce acetamidu s hydroxydem sodným ve vodě za varu 

Napište produkt(y) reakce trifluoroacetamidu s methanolem za katalýzy methanolátem sodným 

Navrhněte syntézu ethyl benzoátu z fenyl bromidu jako výchozí látky

Navrhněte syntézu chloridu p-chlor benzoové kyseliny z p-chlorbenzonitrilu jako výchozí látky

Navrhněte syntézu kyseliny p-nitrobenzoové z p-nitrotoluenu jako výchozí látky

Navrhněte syntézu kyseliny octové z methanolu jako výchozí látky

Navrhněte syntézu N-methyl propanamidu z propanolu jako výchozí látky

Navrhněte syntézy benzylalkoholu a benzaldehydu z methyl benzoátu jako výchozí látky

Martin Kurfiřt

Martin Kurfiřt

Martin Všcht studuje čtvrtým rokem, po úspěšném absolvování bakaláře na syntéze léčiv se aktuálně usadil na magisterském studiu, oboru organická chemie. Má rád hudbu, přírodu a samozřejmě organiku. Martin dle svých slov nerad chodím tupě s davem a rád z něj trochu vybočuje.

Jak ostatní hodnotí Martina:

To nejdůležitější

Délka kurzu: 1 hod 25 min Počet lekcí: 6 Studenti: 37
 • Seznam lekcí

 • Úvod
 • Karboxylové kyseliny a jejich deriváty 1
 • Karboxylové kyseliny a jejich deriváty 2
 • Karboxylové kyseliny a jejich deriváty 3
 • Karboxylové kyseliny a jejich deriváty 4
 • Karboxylové kyseliny a jejich deriváty 5