Košík je prázdný

Kyselost a bazicita

O kurzu

První část 

V první části kurzu je shrnuta terminologie, pojící se s kyselostí a bazicitou. Dále je popsán způsob vyjadřování kyselosti pomocí rovnovážné konstanty K a popsána konstanta kyselosti Ka. Je definováno pH, pKa a předveden způsob jak se nimi pracuje. Poté jsou uvedeny příklady určování kyselosti a bazicity látek na základě pKa. Dále jsou uvedeny příklady výpočtů, které se z pKa pojí, tak aby si student daný pojem dobře zafixoval a věděl co si pod ním má představit. Typický příklad uvedených výpočtů je určování zastoupení protonované a deprotonované formy nějaké látky v roztoku o určitém pH.

Příklad 1)

Seřadit látky podle kyselosti na základě znalosti hodnot pKa u následujících látek

Fenol, H2O, CH3COOH

Příklad 2)

Vypočítat disociační konstantu vody 

Příklad 3)

Přepočet hodnot Ka a pKa u následujících látek:

HCN, EtSH, C2H4, CF3COOH, 

Dále jejich seřazení podle kyselosti. 

Příklad 4)

Seřazení následujících látek podle bazicity, na základě znalosti pKa konjugované kyseliny. 

CN-, EtS-, C2H3-, CF3COO-, 

Příklad 5)

Výpočet zastoupení protonované formy a deprotonované formy pyridinu a fenolu v roztoku v závislosti na pH. (Tohle cvičení je takový test, jestli vyjadřování kyselosti a bazicity opravdu rozumíte). 

Druhá část 

V druhé části jsou uvedeny konkrétní příklady trendů kyselosti a bazicity, se kterými by se mohl student v zápočtových či zkouškových testech potkat. Jsou zde uvedeny trendy kyselosti a bazicity na základě induktivních efektů, mezomerních efektů, velikosti atomů a elektronegativity. Dále jsou zde uvedeny příklady acidobazických reakcí v organické chemii, které jsou mnohdy špatně pochopeny. 

Příklad 6)

Seřazení látek podle kyselosti 

CH4, H2O, NH3, HF

Příklad 7)

Seřazení látek podle kyselosti 

HF, HCl, HBr, HI

Příklad 8)

Seřazení látek podle kyselosti 

MeOH, MeSH, 

Příklad 9)

Seřazení látek podle kyselosti 

H2O, H2S, H2Se

Příklad 10)

Seřazení látek podle kyselosti 

NH4+, NH3, NH2-

Příklad 11)

Seřazení látek podle kyselosti 

NH4+, NH3, NH2-

Příklad 12)

Seřazení serie substituovaných kyselin propionových podle kyselosti. (induktivní efekty)

Příklad 13)

Seřazení serie substituovaných alifatických alkoholů podle kyselosti. (induktivní efekty)

Příklad 14)

Seřazení uhlovodíků s různou hybridizací na C atomech podle kyselosti. (efekt hybridizace)

Příklad 15)

Seřazení substituovaných fenolů podle kyselosti. (mezomerní efekty)

Příklad 16)

Seřazení  C kyselin podle kyselosti. (mezomerní efekty)

Příklad 17)

Acidobazické reakce v organické chemii. (zařadil jsem to sem, protože to je někdy špatně chápáno)

Martin Kurfiřt

Martin Kurfiřt

Martin Všcht studuje čtvrtým rokem, po úspěšném absolvování bakaláře na syntéze léčiv se aktuálně usadil na magisterském studiu, oboru organická chemie. Má rád hudbu, přírodu a samozřejmě organiku. Martin dle svých slov nerad chodím tupě s davem a rád z něj trochu vybočuje.

Jak ostatní hodnotí Martina:

To nejdůležitější

Délka kurzu: 1 hod 50 min Počet lekcí: 3 Studenti: 66
  • Seznam lekcí

  • Úvod
  • Základy kyselosti a bazicity
  • Trendy kyselosti a bazicity