Košík je prázdný

Organokovové sloučeniny

O kurzu

V tomto kurzu se student naučí pojmenovat, připravit a synteticky využít základní organokovové sloučeniny jako jsou alkyl či aryl lithia nebo Grignardovi činidla. Na příkladech je vysvětlena základní reaktivita těchto látek a je zde zmíněno i několik zajímavostí, na které by mohla přijít řeč u zkoušky. 

Příklady: 

Seřadit následující sloučeniny podle elektronové hustoty na atomu uhlíku: CH3Li, CH3F, CH3Br, CH3MgBr

Připravte ethyl magnesium bromid a ethyl lithium z ethylbromidu.

Nakreslete zjednodušený mechanismus reakce lithia s ethyl bromidem. 

Pojmenujte následující sloučeniny:

(CH3)CHMgCl, C6H5Li, C6H5-CH2-MgBr, CH2=CH-MgBr

Připravte vinyl lithium z vinyl bromidu.

Připravte 2-methyl-pent-1-yl magnesium bromid.

Nakreslete produkty reakce methyl lithia s vodou.

Nakreslete produkty reakce ethyl magnesium bromidu s ethanolem.

Nakreslete produkty reakce methyl lithia s amoniakem.

Nakreslete produkty reakce butyl lithia s diisopropylaminem.

Nakreslete produkty reakce butyl lithia s propynem.

Nakreslete produkty reakce methyl lithia s obecným ketonem. (Po reakci byla reakční směs rozložena okyselenou vodou)

Nakreslete produkty reakce propyl magnesiumbromidu s benzaldehydem. (Po reakci byla reakční směs rozložena okyselenou vodou)

Nakreslete produkty reakce vinyl lithia s cyklohexanonem. (Po reakci byla reakční směs rozložena okyselenou vodou). 

Nakreslete produkty reakce butyl lithia s acetylenem. (Po reakci byla reakční směs rozložena okyselenou vodou). 

Nakreslete produkty reakce acetylidu lithného s cyklopentanonem. (Po reakci byla reakční směs rozložena okyselenou vodou). 

Připravte but-2-yn-1-ol pomocí chemie organokovových sloučenin z acetylenu, brommethanu a formaldehydu. 

Připravte z benzenu fenyl lithium a nechte ho reagovat s acetofenonem. 

Připravte z ethanolu ethyl magnesiumbromid a nechte jej následně reagovat s ethyl acetátem.

Připravte ferrocen (Bis-(Cyklopentadienyl) železnatý komplex) z cyklopentadienu a chloridu železnatého.

Proveďte reakci ethyl lithia s chloridem zinečnatým.

Proveďte reakci dvou ekvivalentů ethyl lithia s chloridem měďným.

Martin Kurfiřt

Martin Kurfiřt

Martin Všcht studuje čtvrtým rokem, po úspěšném absolvování bakaláře na syntéze léčiv se aktuálně usadil na magisterském studiu, oboru organická chemie. Má rád hudbu, přírodu a samozřejmě organiku. Martin dle svých slov nerad chodím tupě s davem a rád z něj trochu vybočuje.

Jak ostatní hodnotí Martina:

To nejdůležitější

Délka kurzu: 57 min Počet lekcí: 5 Studenti: 41
  • Seznam lekcí

  • Úvod
  • Chemie organokovových sloučenin 1
  • Chemie organokovových sloučenin 2
  • Chemie organokovových sloučenin 3
  • Chemie organokovových sloučenin 4