Košík je prázdný

Příprava na zkouškovou písemku

O kurzu

V tomto kurzu si procvičíme jednu typickou zkouškovou písemku, ve které budeme většinu času procvičovat témata z ostatních videí. 

Příklady:

Přířaďte odpovídající hodnoty pKa: 50, 4,-6,16

kyselina benzoová, methanol, kyselina solná, ethan

Seřaďte fenoly podle kyselosti a uveďte přítomné elektronové efekty

p-nitrofenol, m-nitrofenol, kyselina pikrová, 

Učování stereoizomerie několika látek a práce s fischerovou projekcí při určování stereoizomerie 

(uvedeny 4 molekuly)

U následujících látek označte místa kam se může navázat proton

CH3COOMe, CH3-CH=CH2, CH3CH2OH, CH3Cl

Doplňte formální náboje na molekulách

Phe-N2, CH3SOCH3

Pojmenujte danou molekuly podle systematického názvosloví

(uvedeny 2 molekuly)

Nakreslete reakční mechanismus sulfonace benzenu pomocí SO3

Uveďte produkty následujících reakcí

 • AcONa + HBr
 • toluen + Br2 (FeBr3)
 • Aceton + NaBH4
 • 2,3.dimethylcyklopentdien + HBr (-80°C)
 • 3-methylpent-1-en + HCl (Et2O)
 • Ethyl(methy)lketon + EtMgBr
 • příprava EtMgBr z vhodné látky 
 • propanal + EtOH (kyselá katalýza)
 • formaldehyd + H2O
 • 2-brommethylcyklohexan + MeONa (var)
 • neopentan + Cl2 (AIBN)
 • Butanol + PDC
 • Butanol + CrO3

Martin Kurfiřt

Martin Kurfiřt

Martin Všcht studuje čtvrtým rokem, po úspěšném absolvování bakaláře na syntéze léčiv se aktuálně usadil na magisterském studiu, oboru organická chemie. Má rád hudbu, přírodu a samozřejmě organiku. Martin dle svých slov nerad chodím tupě s davem a rád z něj trochu vybočuje.

Jak ostatní hodnotí Martina:

To nejdůležitější

Délka kurzu: 1 hod 20 min Počet lekcí: 2 Studenti: 59
 • Seznam lekcí

 • Úvod
 • Příprava na zkouškovou písemku