Košík je prázdný

Příprava zápočtový test 1 (Druhá část)

O kurzu

Ve druhé části přípravy na zápočtový test 1 se zaměříme na reakce organických látek. V tomto kurzu si projdeme příklady z témat radikálové substituce, radikálové adice, elektrofilní adice, redukce a acidobazické reakce v organické chemii. Tyto témata budou vysvětlena na typických příkladech, které se v těchto testech vyskytují. 

Příklady řešené ve videu:

Napište produkty následujích reakci a ty pojmenujte:

CH3-CH=C(CH3)2 + HCl  (v methanolu)

vinylcyklohexan + HBr + DBP (za 50°C) 

Et-CH=C(CH3)2 + Br2  (v methanolu)

3-Methylcyklopenten + HBr (v chloroformu)

vinylcyklohexan + Br2  ( ve vodě)

Hex-3-yn + H2 ( za katalýzy Pd(C))

Hex-3-yn + H2 ( za katalýzy Lindlarovým katalyzátorem)

Hex-3-yn + HBr (v kyselině octové)

2,5-Dimethylhex-3-yn + Na ( v kapalném NH3)

cyklohexen + Br2 + CH3COOH (ve tmě)

Propyn + BnBr + NaNH2

but-2-yn-1-ylbenzen + H2 ( za katalýzy Lindlarovým katalyzátorem)

but-2-en-1-ylbenzen + NBS + DBP

Seřadit následující kyseliny podle klesajího pKa

Kyselina benzoová 

Kyselina p-chlorbenzoová 

Kyselina p-trifluormethylbenzoová 

Kyselina p-methylbenzoová 

Kyselina p-isopropylbenzoová 

Seřadit následující karbokationty podle stability:

Benzylový 

Terc-butylový

Fenylový 

2-Butanový 

1-Butanový 

Napište přesný mechanismus následujících reakcí:

CH3-CH=C(CH3)2 + Br2  (za ozařování UV)

Butadien + HBr +DBP (CCl4 za 50°C)

Martin Kurfiřt

Martin Kurfiřt

Martin Všcht studuje čtvrtým rokem, po úspěšném absolvování bakaláře na syntéze léčiv se aktuálně usadil na magisterském studiu, oboru organická chemie. Má rád hudbu, přírodu a samozřejmě organiku. Martin dle svých slov nerad chodím tupě s davem a rád z něj trochu vybočuje.

Jak ostatní hodnotí Martina:

To nejdůležitější

Délka kurzu: 1 hod Počet lekcí: 4 Studenti: 48
  • Seznam lekcí

  • Úvod
  • Reaktivita organických látek 1
  • Reaktivita organických látek 2
  • Reaktivita organických látek 3