Košík je prázdný

Příprava zápočtový test 1 (První část)

O kurzu

V tomto kurzu se můžete těšit na typické příklady ze zápočtového testu 1. Kurz je zaměřen hlavně na strukturu a elektronové vlastnosti organických molekul. Je zde procvičováno názvosloví, elektronové efekty, tvar molekul, dipolové momenty molekul a stereochemie. Důraz je věnován na názvosloví a stereochemii. Konkrétně na práci s Fisherovou projekcí a Cahn–Ingold–Prelogova pravidla. 

 

Řešené příklady ve videu :

Převádění struktur na názvy a naopak u následujícíh sloučenin:

4-Bromopent-1-yn

4-Chlorbenzoová kyselina 

7-Brom-1-methylnaftalen 

3-Bromhex-4-on

Chlormethyl-2-nitrocyklohexan

(2E,4Z)-5-Brom-Okta-2,4-dien

E-2-Brom-3-Chlorhex-2-en

Ethyl 4-nitrobenzoát

Ethyl acetát 

2-amino-4-methylpentandiová kyselina

(S)-2-hydroxypropanová kyselina 

(3S,4S,5R)-3-Amino-4,5,6-trihydroxyhexanová kyselina

(2R,3Z)-2-Brom-2-chlor-4-methylhex-3-en

Následující molekuly nakreslete v prostoru a znázorněte jejich dipolový moment:

1,1-Dibrom-2,2-dichlorenthylen

Chloroform 

Methyl lithium

Methylový radikál 

Methanol

Převádění molekul do Fisherovi projekce a zpět do prostorového vzorce: 

Erythrosa 

Threosa 

D-vinná kyselina 

meso-vinná kyselina 

Určení stereochemického vztahu mezi molekulami (enantiomery, diastereomery, stejné látky) : 

Porovnávání různých kombinací stereoizomerů 2,3-dichlorbutanu

Rozhodněte o elektronovém chování následujích látek (zda jsou elektrofilní nebo nukleofilní) :

BF3, H3O+, H2S, MeONa, EtBr, NC-CH=CH2, 

Nakreslete možné rezonanční struktury následujích látek a z nich určete parciální náboje na molekulách : 

Benzoová kyselina 

Benzoát sodný 

Benzonitril 

Methoxybenzen 

Nitroethen 

Vinylbromid

Martin Kurfiřt

Martin Kurfiřt

Martin Všcht studuje čtvrtým rokem, po úspěšném absolvování bakaláře na syntéze léčiv se aktuálně usadil na magisterském studiu, oboru organická chemie. Má rád hudbu, přírodu a samozřejmě organiku. Martin dle svých slov nerad chodím tupě s davem a rád z něj trochu vybočuje.

Jak ostatní hodnotí Martina:

To nejdůležitější

Délka kurzu: 1 hod 45 min Počet lekcí: 7 Studenti: 56
  • Seznam lekcí

  • Úvod
  • Názvosloví 1
  • Názvosloví 2
  • Názvosloví 3
  • Struktura organických molekul
  • Stereochemie
  • Elektronové efekty