Košík je prázdný

Reakce alkenů

O kurzu

V tomto kurzuje pojednáno o základních reakcích na dvojné vazbě, v rozsahu předmětu Organická chemie 1 na VŠCHT. Kurz je zaměřený na několik druhů reakcí. Nejprve jsou na typických příkladech diskutovány elektrofilní adice z hlediska reaktivity, selektivity, struktury intermediátů a produktů. Dále jsou podobně diskutovány radikálové adice, hydrogenace a radikálové substituce. 

Příklady:

Doplňte produkty následujicích reakcí, rozpouštědlo katalyzátor a příslušné podmíny uvedeny v závorce. 

CH2=CH2 + HBr  (CH2Cl2)

CH2=CH2 + H2SO4

CH2=CH2 + H2SO4  (MeOH)

(CH3)2C=CH2 + H2SO4 (CH3COOH)

(CH3)2C=CH2 + HBr (Et2O)

(CH3)2C=CH2 + HBr (H2O)

CH2=CH2 + Br2 (CHCl3)

CH2=CH2 + HBrO

(CH3)2C=CH2 + Br2 

CH2=CH-CH(CH3)2 + HCl

Cyklohexen + Cl2 (Et2O)

Cyklohexen + HCl (Et2O)

4-methylcyklohexen + HCl (Et2O)

1,2-dimethylcyklopenten + Br2 (CH2Cl2)

methylcyklohexen + Br2 (H2O)

methylcyklopenten + H3PO4 (H2O)

methylcyklopenten + H2SO4 (EtOH)

methylcyklohexen + BrCl

styren + HBrO

trans CH(CH3)=CH(CH3) + Br2  (produkty napište ve Fischerově projekci)

cis  CH(CH3)=CH(CH3) + Br2 (produkty napište ve Fischerově projekci)

CH2=CH2 + Br2 (DBP)

CH2=CH2 + HBr (DBP)

CH2=CH2 + EtSH (AIBN)

CH3-CH=CH2 + HBr (AIBN)

(CH3)2C=CH2 + HBr (DBP)

methylcyklohexen + Cl2 (DBP)

CH2=CH-CH(CH3)2 + HBr (DBP)

methylcyklopenten + HBr (O2)

CH2=CH2 + H2 (Pd)

cis  CH(CH3)=CH(CH3)  +  H2 (Pd)

1,2-dimethylcyklohexen + H2 (Pd)

CH3-CH=CH2 + NBS (DBP)

toluen + NBS (AIBN)

(CH3)2C=CH2 + NBS (DBP)

(CH3)2C=CH2 + HBr (DBP)

Martin Kurfiřt

Martin Kurfiřt

Martin Všcht studuje čtvrtým rokem, po úspěšném absolvování bakaláře na syntéze léčiv se aktuálně usadil na magisterském studiu, oboru organická chemie. Má rád hudbu, přírodu a samozřejmě organiku. Martin dle svých slov nerad chodím tupě s davem a rád z něj trochu vybočuje.

Jak ostatní hodnotí Martina:

To nejdůležitější

Délka kurzu: 2 hod 1 min Počet lekcí: 2 Studenti: 54
  • Seznam lekcí

  • Úvod
  • Reakce alkenů