Košík je prázdný

Reakce alkenů 2

O kurzu

V tomto kurzu je shrnuta reaktivita dienů, což jsou tedy alkeny, kde jsou alespoň dvě dvojné vazby v konjugaci. V kurzu je tedy zmínka o tom co to konjugace je, a jak ovlivňuje reaktivitu daných látek. Hlavní náplní kurzu jsou elektrofilní a radikálové konjugované adice na dieny, které jsou procvičeny na mnoha příkladech. Je shrnuto co je to kynetický a termodynamický produkt adice a za jakých podmínek tyto produkty vznikají. V závěru kurzu jsou v rozsahu organiky 1 shrnuty a procvičeny Diels-Alderovy reakce. 

Příklady: Napište produkty následujících reakcí

CH2=CH-CH=CH2 + 2 Br2 (CHCl3)

CH2=CH-CH=CH2 + Br2 (CHCl3, -60°C)

CH2=CH-CH=CH2 + Br2 (CHCl3, 60°C)

CH2=CH-CH=CH2 + HBr (CHCl3, -60°C)

CH2=CH-CH=CH2 + HBr (CHCl3, 60°C)

CH2=CH-CH=CH2 + HBr (CHCl3, -60°C,UV)

CH2=CH-CH=CH2 + HBr (CHCl3, 60°C,UV)

CH2=CH-CH=CH2 + Br2 (CHCl3, -60°C,UV)

CH2=CH-CH=CH2 + Br2 (CHCl3, 60°C,UV)

cyklopentadien + Br2 (CHCl3, 50°C)

cyklopentadien + Br2 (CHCl3, -60°C)

2-ethylbutadien + HBr (CHCl3, -30°C,UV)

cyklohexa-1,3-dien + HCl (-50°C)

cyklohexa-1,3-dien + HBr (50°C, UV)

cyklohexa-1,3-dien-5-d + HBr (50°C)

cyklohexa-1,3-dien-5-d + HBr (-50°C)

cyklohexa-1,3-dien-5-d + HBr (-50°C, UV)

butadien + ethylen

butadien + but-3-en-2-on 

2-ethoxybutadien + akrylonitril 

furan + akrylonitril 

furan + but-2-yndinitril (nitril kyseliny but-2-yndiové)

cyklopentadien + cyklopentadien 

Martin Kurfiřt

Martin Kurfiřt

Martin Všcht studuje čtvrtým rokem, po úspěšném absolvování bakaláře na syntéze léčiv se aktuálně usadil na magisterském studiu, oboru organická chemie. Má rád hudbu, přírodu a samozřejmě organiku. Martin dle svých slov nerad chodím tupě s davem a rád z něj trochu vybočuje.

Jak ostatní hodnotí Martina:

To nejdůležitější

Délka kurzu: 1 hod 15 min Počet lekcí: 2 Studenti: 45
  • Seznam lekcí

  • Úvod
  • Reakce alkenů 2