Košík je prázdný

Základní názvosloví

O kurzu

V tomto kurzu je na sérii příkladů procvičeno převádění strukturních vzorců organických molekul na názvy a naopak. 

Příklady převádění vzorců na názvy:

5,6-diethyl-3,4-dimethylnonan 

1,5-diethyl-2,3-dimethylcyklohexan

cyklopentylcyklohexan

ethylcyklopropan

cyklohexylbenzen

4-allyl-4-methylhept-1,6-dien

4-methylcyklohex-4-en-1,2-diol

4-amino-5-hydroxy-4-methyl-3-oxopentanová kyselina

3-amino-4-brom-4-chlor-2-(2-hydroxyethyl)hexannitrile

4-amino-5-brom-5-chlor-3-kyanoheptanová kyselina 

5-brom-2-methylcyklohex-2-en-1,4-dion

5-hydroxyhex-2-en-1-al

cyklohexyl(fenyl)keton

4-ethylbenzoyl chlorid

Oprava:

N,N-dimethyl-4-propargylbenzamid (Pozor ve videu jsou špatně uvedeny závorky, všiml jsem si toho až po zpracování videa). Zde napsaný název je správně. 

Příklady převádění názvů na vzorce:

2-hydroxycyklohexankarboxylová kyselina

benzaldehyd 

butyl(terc-butyl)ether

4-bromfenyl(methyl)ether

2-(2-aminoethyl)hexannitril 

2-chlor-1,3-dinitrobenzen 

3-brombenzonitril 

methylformiát 

3-brom-2-hydroxybenzamid

2,4-dichloranilin

oxalyl chlorid 

ethanolát sodný 

ethyl-2-bromocyklopentan karboxylát 

Příloha: Pořadí významnosti funkčních skupin v substitučním názvosloví: http://147.33.74.135/knihy/uid_isbn-80-7080-561-7/pdf/025.pdf

 

 

 

Martin Kurfiřt

Martin Kurfiřt

Martin Všcht studuje čtvrtým rokem, po úspěšném absolvování bakaláře na syntéze léčiv se aktuálně usadil na magisterském studiu, oboru organická chemie. Má rád hudbu, přírodu a samozřejmě organiku. Martin dle svých slov nerad chodím tupě s davem a rád z něj trochu vybočuje.

Jak ostatní hodnotí Martina:

To nejdůležitější

Délka kurzu: 1 hod 3 min Počet lekcí: 2 Studenti: 92
  • Seznam lekcí

  • Úvod
  • Názvosloví