Košík je prázdný

Doučování Fyziky 1 pro VŠChT

Vektory, kinematika hmotného bodu

Lektor: Daniel Kortus Vhodné pro všechny fakulty

V prvním kurzu předmětu Fyzika I se naučíme základní operace s vektory a následně se podíváme na první kapitolu, kinematiku hmotného bodu. Ukážeme si, jak odvodit závislosti dráhy, rychlosti a zrychlení na čase a natrénujeme teorii na příkladech.

Cena 300 Kč

Dynamika hmotného bodu, pohyb v tíhovém poli

Lektor: Daniel Kortus Vhodné pro všechny fakulty

V dnešním kurzu navážeme na minulé téma a podíváme se na dynamiku hmotného bodu a typy pohybů v tíhovém poli.

Cena 200 Kč

Síla, práce, hybnost

Lektor: Daniel Kortus Vhodné pro všechny fakulty

V dnešním kurzu budeme pokračovat v kapitole Dynamika hmotného bodu. Ukážeme si typové příklady na výpočet síly a práce. Na závěr se podíváme na dynamiku soustavy hmotných bodů a výpočet hybnosti.

Cena 400 Kč

Mechanika tuhého tělesa

Lektor: Daniel Kortus Vhodné pro všechny fakulty

V dnešním kurzu propočítáme příklady z kapitoly 3, Mechanika tuhého tělesa. Nadefinujeme si nové veličiny, které nám pomohou popsat rotační pohyb.

Cena 350 Kč

Mechanika Kontinua

Lektor: Daniel Kortus Vhodné pro všechny fakulty

V dnešním kurzu budeme počítat příklady z kapitoly Mechanika Kontinua. Budeme se zabývat hydrostatikou, vztlakovou sílou a prouděním kapalin.

Cena 300 Kč

Kmity a vlnění

Lektor: Daniel Kortus Vhodné pro všechny fakulty

V dnešním kurzu si probereme pátou kapitolu, Kmity a vlnění. Na úvod si nadefinujeme vztahy, které se následně naučíme použít na příkladech. Budeme se zabývat netlumenými kmity, skládáním kmitů a Snellovým zákonem.

Cena 350 Kč

Příprava na první zápočtový test

Lektor: Daniel Kortus Vhodné pro všechny fakulty

V dnešním kurzu si spočítáme příklady podobné těm, které by nás mohli potkat v prvním zápočtovém testu.

Cena 400 Kč

Příprava na první zápočtový test II

Lektor: Daniel Kortus Vhodné pro všechny fakulty

Dnes si spočítáme ještě pár typových příkladů na první zápočtový test, které se nevešly do předešlého kurzu.

Cena 250 Kč

Interference vlnění

Lektor: Daniel Kortus Vhodné pro všechny fakulty

V dnešním kurzu načneme látku na druhý zápočtový test a budeme počítat příklady z šesté kapitoly - Interference vlnění.

Cena 350 Kč

Elektrostatické pole

Lektor: Daniel Kortus Vhodné pro všechny fakulty

V dnešním kurzu probereme kapitolu Elektrostatické pole.

Cena 400 Kč

Stejnosměrné obvody

Lektor: Daniel Kortus Vhodné pro všechny fakulty

V dnešním kurzu budeme počítat příklady z kapitoly stejnosměrné obvody.

Cena 250 Kč

Magnetické pole

Lektor: Daniel Kortus Vhodné pro všechny fakulty

V dnešním kurzu si probereme poslední látku před druhým zápočtovým testem.

Cena 250 Kč

Příprava na druhý zápočtový test I

Lektor: Daniel Kortus Vhodné pro všechny fakulty

Dnes si spočítáme pár typových příkladů jako přípravu na druhý zápočtový test.

Cena 350 Kč

Elektromagnetismus, střídavé obvody

Lektor: Daniel Kortus Vhodné pro všechny fakulty

V dnešním kurzu propočítáme příklady z poslední větší kapitoly před přípravou na zkouškovou písemku.

Cena 300 Kč

Příprava na zkouškovou písemku I

Lektor: Daniel Kortus Vhodné pro všechny fakulty

Dnes si spočítáme pár typových příkladů jako přípravu na zkouškovou písemku.

Cena 350 Kč