Doučování Fyziky 1 pro VŠChT

Vektory, kinematika hmotného bodu

Lektor: Daniel Kortus Vhodné pro všechny fakulty

V prvním kurzu předmětu Fyzika I se naučíme základní operace s vektory a následně se podíváme na první kapitolu, kinematiku hmotného bodu. Ukážeme si, jak odvodit závislosti dráhy, rychlosti a zrychlení na čase a natrénujeme teorii na příkladech.

Cena 300 Kč Detail kurzu

Dynamika hmotného bodu, pohyb v tíhovém poli

Lektor: Daniel Kortus Vhodné pro všechny fakulty

V dnešním kurzu navážeme na minulé téma a podíváme se na dynamiku hmotného bodu a typy pohybů v tíhovém poli.

Cena 200 Kč Detail kurzu

Síla, práce, hybnost

Lektor: Daniel Kortus Vhodné pro všechny fakulty

V dnešním kurzu budeme pokračovat v kapitole Dynamika hmotného bodu. Ukážeme si typové příklady na výpočet síly a práce. Na závěr se podíváme na dynamiku soustavy hmotných bodů a výpočet hybnosti.

Cena 400 Kč Detail kurzu

Mechanika tuhého tělesa

Lektor: Daniel Kortus Vhodné pro všechny fakulty

V dnešním kurzu propočítáme příklady z kapitoly 3, Mechanika tuhého tělesa. Nadefinujeme si nové veličiny, které nám pomohou popsat rotační pohyb.

Cena 350 Kč Detail kurzu

Mechanika Kontinua

Lektor: Daniel Kortus Vhodné pro všechny fakulty

V dnešním kurzu budeme počítat příklady z kapitoly Mechanika Kontinua. Budeme se zabývat hydrostatikou, vztlakovou sílou a prouděním kapalin.

Cena 300 Kč Detail kurzu

Kmity a vlnění

Lektor: Daniel Kortus Vhodné pro všechny fakulty

V dnešním kurzu si probereme pátou kapitolu, Kmity a vlnění. Na úvod si nadefinujeme vztahy, které se následně naučíme použít na příkladech. Budeme se zabývat netlumenými kmity, skládáním kmitů a Snellovým zákonem.

Cena 350 Kč Detail kurzu

Příprava na první zápočtový test

Lektor: Daniel Kortus Vhodné pro všechny fakulty

V dnešním kurzu si spočítáme příklady podobné těm, které by nás mohli potkat v prvním zápočtovém testu.

Cena 400 Kč Detail kurzu

Příprava na první zápočtový test II

Lektor: Daniel Kortus Vhodné pro všechny fakulty

Dnes si spočítáme ještě pár typových příkladů na první zápočtový test, které se nevešly do předešlého kurzu.

Cena 250 Kč Detail kurzu

Interference vlnění

Lektor: Daniel Kortus Vhodné pro všechny fakulty

V dnešním kurzu načneme látku na druhý zápočtový test a budeme počítat příklady z šesté kapitoly - Interference vlnění.

Cena 350 Kč Detail kurzu

Elektrostatické pole

Lektor: Daniel Kortus Vhodné pro všechny fakulty

V dnešním kurzu probereme kapitolu Elektrostatické pole.

Cena 400 Kč Detail kurzu

Stejnosměrné obvody

Lektor: Daniel Kortus Vhodné pro všechny fakulty

V dnešním kurzu budeme počítat příklady z kapitoly stejnosměrné obvody.

Cena 250 Kč Detail kurzu

Magnetické pole

Lektor: Daniel Kortus Vhodné pro všechny fakulty

V dnešním kurzu si probereme poslední látku před druhým zápočtovým testem.

Cena 250 Kč Detail kurzu

Příprava na druhý zápočtový test I

Lektor: Daniel Kortus Vhodné pro všechny fakulty

Dnes si spočítáme pár typových příkladů jako přípravu na druhý zápočtový test.

Cena 350 Kč Detail kurzu

Elektromagnetismus, střídavé obvody

Lektor: Daniel Kortus Vhodné pro všechny fakulty

V dnešním kurzu propočítáme příklady z poslední větší kapitoly před přípravou na zkouškovou písemku.

Cena 300 Kč Detail kurzu

Příprava na zkouškovou písemku I

Lektor: Daniel Kortus Vhodné pro všechny fakulty

Dnes si spočítáme pár typových příkladů jako přípravu na zkouškovou písemku.

Cena 350 Kč Detail kurzu