Košík je prázdný

Doučování Matematiky 4MM101 pro VŠE

Funkce

Lektor: Peťa Podešvová Vhodné pro tyto fakulty

V tomto kurzu probereme definiční obory nejrůznějších funkcí, naučíme se vytvořit složenou funkci a taky si vysvětlíme Bolzanovu větu.

Cena 150 Kč

Vektory

Lektor: Peťa Podešvová Vhodné pro tyto fakulty

Tento kurz tě naučí, jak zjistit lineární závislost vektorů, určit hodnost matice a spočítat lineární kombinace.

Cena 150 Kč

Soustavy rovnic

Lektor: Peťa Podešvová Vhodné pro tyto fakulty

V kurzu se naučíš počítat soustavy rovnic pomocí Gaussovy a Jordanovy metody a vysvětlíme si i Frobeniovu větu o počtu řešení soustavy.

Cena 150 Kč

Matice

Lektor: Peťa Podešvová Vhodné pro tyto fakulty

Tento kurz bude plný počítání s maticemi. Naučíme se vytvořit inverzní matici a spočteme několik maticových rovnic.

Cena 200 Kč

Determinanty

Lektor: Peťa Podešvová Vhodné pro tyto fakulty

Tento kurz se věnuje determinantům. Probereme Cramerovo pravidlo, singulární matici a také charakteristické číslo matice.

Cena 150 Kč

Limity

Lektor: Peťa Podešvová Vhodné pro tyto fakulty

Kurz bude nabitý limitami. Ukážeme si, jak pracovat s nekonečnem a spočteme mnoho příkladů na limity, včetně těch s parametrem.

Cena 200 Kč

Derivace

Lektor: Peťa Podešvová Vhodné pro tyto fakulty

V kurzu budeme derivovat o sto šest. Naučíme se základní vzorce, vysvětlíme pravidla a propočítáme spoustu příkladů. Taky probereme L´Hospitalovo pravidlo.

Cena 200 Kč

Extrémy

Lektor: Peťa Podešvová Vhodné pro tyto fakulty

Kurz tě provede výpočtem lokálních a globálních extrémů. Naučíš se taky určit, kdy je funkce rostoucí a klesající nebo konvexní a konkávní.

Cena 200 Kč

Průběžný test

Lektor: Peťa Podešvová Vhodné pro tyto fakulty

Nyní si vyzkoušíš 4 verze průběžnýho testu nanečisto! Spočítáš si vzorová zadání a pak pustíš videa se správným řešením a postupem.

Cena 200 Kč