Košík je prázdný

Doučování Matematiky 1 pro TUL

Úvod do funkcí a definičních oborů

Lektor: Ondra Linhart Vhodné pro všechny fakulty

Úvodní kurz, ve kterém si vysvětlíme, co to vlastně funkce je a jak se spočítá její definiční obor.

zdarma

Definiční obory II

Lektor: Ondra Linhart Vhodné pro všechny fakulty

Kurz navazující na předchozí téma funkcí... projedeme těžší definiční obory, třeba s logaritmem

Cena 120 Kč

Grafy elementárních funkcí

Lektor: Ondra Linhart Vhodné pro všechny fakulty

Kreativní kurz, ve kterém se naučíme kreslit grafy různých elementárních funkcí.

Cena 150 Kč

Neelementární funkce + počítání s funkcemi

Lektor: Ondra Linhart Vhodné pro všechny fakulty

V tomto kurzu se seznámíme s některými neelementárními funkcemi, jsou to funkce, které jsou tak trochu zvláštní a které když budete znát, můžete získat cenné body na cvičeních.

Cena 120 Kč

Inverzní funkce

Lektor: Ondra Linhart Vhodné pro všechny fakulty

Velmi důležitý kurz, příklady na inverzní funkce se objevují skoro v každém zápočtovém testu.

Cena 180 Kč

Funkce časté v testech

Lektor: Ondra Linhart Vhodné pro všechny fakulty

Kurz velmi důležitý zejména pro ty, kteří píší průběžný test v prvním semestru. Naučíme se, jak načrtnout funkce, které nejsou na první pohled jasné

Cena 100 Kč

Limity posloupností

Lektor: Ondra Linhart Vhodné pro všechny fakulty

Obrovsky důležité téma. Limity posloupností jsou nezbytnou podmínkou zvládnutí vysokoškolské matematiky

Cena 150 Kč

Limity posloupností II

Lektor: Ondra Linhart Vhodné pro všechny fakulty

Druhý kurz limit posloupností se věnuje výhradně limitám typu 1 na nekonečno. Tyto limity vedou vždy na Eulerovo číslo "e".

Cena 100 Kč

Limity posloupností III

Lektor: Ondra Linhart Vhodné pro všechny fakulty

Poslední kurz na limity posloupností. Obtížné příklady limit typu nekonečno/nekonečnem nebo nové příklady typu nekonečno - nekonečno budou nosným tématem tohoto kurzu.

Cena 120 Kč

Opakování k testu

Lektor: Ondra Linhart Vhodné pro tyto fakulty

Probereme vše důležité co je třeba k úspěšnému zvládnutí druhého zápočtového testu

Cena 100 Kč

Průběh funkce - semestrálky

Lektor: Ondra Linhart Vhodné pro všechny fakulty

Podrobný průvodce průběhem funkce od a-z

Cena 150 Kč

Derivace

Lektor: Ondra Linhart Vhodné pro všechny fakulty

Kurz, který vám vysvětlí derivace od a-z. Skutečně, v derivacích vás po tomto kurzu nic nepřekvapí :)

Cena 150 Kč

Limity funkcí

Lektor: Ondra Linhart Vhodné pro všechny fakulty

První ze dvou kurzů na limity funkcí, potřebný pro každého, kdo má matematiku I jako předmět.

Cena 100 Kč

Limity funkcí II

Lektor: Ondra Linhart Vhodné pro všechny fakulty

Kurz navazující na limity funkcí 1, rozšíří znalosti limit funkcí do potřebné úrovně k zvládnutí testů a k vypracování semestrálních prací.

Cena 70 Kč

Integrály

Lektor: Ondra Linhart Vhodné pro všechny fakulty

Snad nejtěžší téma v MAT I. Integrály ale představují skvělý nástroj pro mnoho různých výpočtů. Tento kurz je pro jejich úspěšné zvládnutí základem.

Cena 150 Kč

Integrály II - obecná substituce

Lektor: Ondra Linhart Vhodné pro všechny fakulty

Pokračování náročného tématu integrálu, které volně navazuje na předcházející integrály. Obecná substituce je takovou náročnější "sestřičkou" té lineární.

Cena 150 Kč

Integrály III - per partes

Lektor: Ondra Linhart Vhodné pro všechny fakulty

Další nabušený kurz, tentokrát na hojně využívanou metodu per partes. Také velmi časté téma zkoušek a zápočtů

Cena 150 Kč

Integrály IV - Parciální zlomky

Lektor: Ondra Linhart Vhodné pro všechny fakulty

Náročný kurz na jednu z těžších metod, tohle je skutečně potřeba napříč obory.

Cena 150 Kč

Integrály V - určitý integrál

Lektor: Ondra Linhart Vhodné pro všechny fakulty

Komplexní kurz na určité integrály, výpočet obsahu plochy pod křivkou a objemu rotačních těles pomocí integrálů

Cena 150 Kč

BALÍČEK: Integrály I-V

Lektor: Ondra Linhart Vhodné pro všechny fakulty

Tento kurz zahrnuje všechny předešlé kurzy na téma Integrály. Jedná se o kurzy:

Cena 600 Kč