Košík je prázdný

Doučování Matematiky 2 pro TUL

Konvergence/divergence řad

Lektor: Ondra Linhart Vhodné pro všechny fakulty

Tento kurz vám dopodrobna vysvětlí konvergenci a divergenci řad, naučíte se, jak se poprat z různými typy příkladů a skvěle si procvičíte úpravy výrazů.

Cena 150 Kč

Konvergence/divergence řad II

Lektor: Ondra Linhart Vhodné pro všechny fakulty

Pokročilý kurz obsahující těžší příklady z kapitoly konvergence/divergence řad.

Cena 100 Kč

Matice I

Lektor: Ondra Linhart Vhodné pro všechny fakulty

V tomto kurzu se naučíme základní operace s maticemi, co to vůbec matice jsou a v neposlední řadě Gaussovu eliminaci

Cena 120 Kč

Matice II

Lektor: Ondra Linhart Vhodné pro všechny fakulty

Druhý kurz matic, ve kterém se naučíme důležité úpravy - Jordanovu eliminační metodu a zjištění hodnosti matic.

Cena 100 Kč

Determinanty

Lektor: Ondra Linhart Vhodné pro všechny fakulty

Dnes máte před sebou hned po maticích nejdůležitější téma - determinanty. V testech se jim sice nevyhnete, společně to ale snadno zvládneme.

Cena 100 Kč

Cramerovo pravidlo

Lektor: Ondra Linhart Vhodné pro všechny fakulty

Krátký kurz na zajímavou metodu řešení soustav rovnic pomocí determinantů.

zdarma

Inverzní matice

Lektor: Ondra Linhart Vhodné pro všechny fakulty

Inverzní matice jsou velmi důležité téma, které vám ale s lehkostí vysvětlím. Naučíte se dvě metody výpočtu inverzních matic a také kdy kterou zvolit.

Cena 120 Kč

Lineární závislost vektorů

Lektor: Ondra Linhart Vhodné pro všechny fakulty

Tento kurz je opět zaměřen na matice, tentokrát ale na jejich využití při určování takzvané lineární závislosti (nebo nezávislosti) vektorů.

Cena 120 Kč

Maticové rovnice

Lektor: Ondra Linhart Vhodné pro všechny fakulty

Poslední kurz na matice, který obsahuje všechna předcházející témata a kombinuje je do poměrně složitého, nicméně ne nepochopitelného celku.

Cena 120 Kč

Balíček: Lineární algebra

Lektor: Ondra Linhart Vhodné pro všechny fakulty

Tento kurz zahrnuje všechny předešlé kurzy z lineární algebry.

Cena 550 Kč

Parciální derivace

Lektor: Ondra Linhart Vhodné pro tyto fakulty

Základní kurz pro úspěšné zvládnutí druhé a třetí třetiny letního semestru.

Cena 150 Kč

Zkoušková varianta 1

Lektor: Ondra Linhart Vhodné pro tyto fakulty

Nadupaný kurz se všemi potřebnými informacemi k úspěšnému zvládnutí zkoušky.

Cena 200 Kč

Diferenciální rovnice I. řádu

Lektor: Ondra Linhart Vhodné pro všechny fakulty

Kurz k diferenciálním rovnicím zaměřující se hlavně na nejčastější typ příkladů - pomocí metody separace proměnných.

Cena 150 Kč

Diferenciální rovnice I. řádu - nehomogenní

Lektor: Ondra Linhart Vhodné pro všechny fakulty

Druhý o trochu náročnější kurz na diferenciální rovnice nám přinese složitější pravé strany a také o něco zajímavější výpočty

Cena 150 Kč

Diferenciální rovnice II. řádu

Lektor: Ondra Linhart Vhodné pro všechny fakulty

Velmi důležitý a náročný kurz na závěrečnou látku druhého semestru - diferenciální rovnice druhého řádu.

Cena 200 Kč