Košík je prázdný

Doučování Matematiky B pro VŠChT

Grafy funkcí dvou proměnných

Lektor: Daniel Kortus Vhodné pro všechny fakulty

V dnešním kurzu se naučíme pracovat s funkcemi více proměnných. Ukážeme si, jak určit a zakreslit definiční obor. Řekneme si, co je to gradient funkce a jak ho spočítat a naučíme se hledat rovnice vrstevnic.

Cena 250 Kč

Derivace ve směru vektoru, Taylor, tečná rovina, diferenciál a Newton

Lektor: Daniel Kortus Vhodné pro všechny fakulty

V dnešním kurzu si rozšíříme metody, které známe již z MI a přidáme si jeden nový pojem - derivaci ve směru vektoru.

Cena 250 Kč

Derivování složených funkcí více proměnných

Lektor: Daniel Kortus Vhodné pro všechny fakulty

V dnešním kurzu se naučíme derivovat složené funkce více proměnných.

Cena 200 Kč

Lokální extrémy, metoda nejmenších čtverců

Lektor: Daniel Kortus Vhodné pro všechny fakulty

V dnešním kurzu si ukážeme, jak hledat lokálních extrémy funkcí více proměnných. Na závěr si pak vysvětlíme metodu nejmenších čtverců.

Cena 200 Kč

Implicitní funkce

Lektor: Daniel Kortus Vhodné pro všechny fakulty

V dnešním kurzu si vysvětlíme pojem implicitní funkce. Naučíme se ověřovat, zda je na okolí nějakého bodu definovaná implicitně zadaná funkce a ukážeme si, jak určit její vlastnosti.

Cena 200 Kč

Příprava na první zápočtový test I

Lektor: Daniel Kortus Vhodné pro všechny fakulty

V dnešním kurzu si spočítáme příklady podobné těm, na které můžeme narazit v prvním zápočtovém testu.

Cena 350 Kč

Křivkový integrál vektorového pole

Lektor: Daniel Kortus Vhodné pro všechny fakulty

V dnešním kurzu načneme látku na druhý zápočtový test a přesuneme se od derivací k integrálům.

Cena 300 Kč

Dvojný integrál I

Lektor: Daniel Kortus Vhodné pro všechny fakulty

V dnešním kurzu si na úvod spočítáme ještě dva příklady z minulé lekce a poté se vrhneme na výpočet dvojného integrálu.

Cena 250 Kč

Dvojný integrál II

Lektor: Daniel Kortus Vhodné pro všechny fakulty

V dnešním kurzu budeme pokračovat v počítání dvojných integrálů.

Cena 200 Kč

Příprava na druhý zápočtový test I

Lektor: Daniel Kortus Vhodné pro všechny fakulty

Dnes si spočítáme ještě pár typových příkladů na druhý zápočtový test.

Cena 300 Kč

Lineární prostor

Lektor: Daniel Kortus Vhodné pro všechny fakulty

V dnešním kurzu si probereme látku z kapitoly lineární prostor. Zavedeme si nové pojmy a naučíme se řešit maticové rovnice.

Cena 250 Kč

Diferenciální rovnice a soustavy diferenciálních rovnic

Lektor: Daniel Kortus Vhodné pro všechny fakulty

V dnešním kurzu si probereme poslední dvě kapitoly - diferenciální rovnice a soustavy diferenciálních rovnic.

Cena 450 Kč

Příprava na zkouškovou písemku I

Lektor: Daniel Kortus Vhodné pro všechny fakulty

V dnešním kurzu si probereme typové příklady, které by nás mohly potkat ve zkouškové písemce.

Cena 400 Kč