Košík je prázdný

Doučování Matematiky 2 pro ČVUT

Integrace - základní I

Lektor: Peťa Podešvová Vhodné pro tyto fakulty

V tomto kurzu si vysvětlíme, co to vlastně integrál je a naučíme se základní vzorce pro integrování. Všechno si vyzkoušíme na příkladech.

Cena 200 Kč

Integrace - základní II

Lektor: Peťa Podešvová Vhodné pro tyto fakulty

Zůstáváme u integrací, příklady už ale budou složitější. Naučíme se používat oficiální tahák a ukážeme si dvě specialitky, které nám usnadní práci!

Cena 200 Kč

Balíček: Integrace

Lektor: Peťa Podešvová Vhodné pro tyto fakulty

Zlevněné balíčky
Balíček obsahuje tyto kurzy: Integrace - základní I, Integrace - základní II

Cena 350 Kč

Integrace - per partes

Lektor: Peťa Podešvová Vhodné pro tyto fakulty

Per partes je první metoda, kterou se u integrálů naučíme. Vysvětlíme si, kdy se používá a spočteme spoustu příkladů.

Cena 200 Kč

Integrace - substituce

Lektor: Peťa Podešvová Vhodné pro tyto fakulty

Substituce je náročná metoda, která studentům často dělá problémy. My si ji vysvětlíme polopaticky tak, aby ji pochopil úplně každý a procvičíme ji na mnoha příkladech.

Cena 200 Kč

Balíček: Integrace - per partes a substituce

Lektor: Peťa Podešvová Vhodné pro tyto fakulty

Zlevněné balíčky
Balíček obsahuje tyto kurzy: Integrace - per partes, Integrace - substituce

Cena 350 Kč

Integrace - parciální zlomky

Lektor: Peťa Podešvová Vhodné pro tyto fakulty

V tomto kurzu se naučíme parciální zlomky. Zopakujeme si dělení mnohočlenů a vysvětlíme si, jak zlomky rozdělit na dílčí zlomky. Ukážeme si i speciální triky, které nám počítání usnadní.

Cena 200 Kč

Integrace - speciální substituce

Lektor: Peťa Podešvová Vhodné pro tyto fakulty

Tento kurz je jeden z nejtěžších. Snažím se v něm vysvětlit všechny možné verze speciální substituce a u každé z nich spočítat nějaké příklady.

Cena 200 Kč

Balíček: Integrace - parciální zlomky a speciální substituce

Lektor: Peťa Podešvová Vhodné pro tyto fakulty

Zlevněné balíčky
Balíček obsahuje tyto kurzy: Integrace - parciální zlomky, Integrace - speciální substituce

Cena 350 Kč

I. zápočtový test

Lektor: Peťa Podešvová Vhodné pro tyto fakulty

A je tady 1. zápočtový test! Čeká vás v něm 16 cvičných příkladů, které si můžete zkusit nanečisto spočítat a po testu se zobrazí videa se správným řešením.

Cena 250 Kč

Určitá integrace

Lektor: Peťa Podešvová Vhodné pro tyto fakulty

Ukážeme si, jak vypočítat integrály, které u sebe mají malá čísílka - meze. Taky si vysvětlíme, když jsou meze nekonečné a jak vyřešit příklad na konvergenci integrálu.

Cena 200 Kč

Aplikace integrace I

Lektor: Peťa Podešvová Vhodné pro tyto fakulty

První kurz na použití integrace. Ukážeme si, jak pomocí integrálu vypočítat obsah obrazce ohraničeného křivkami nebo zadaného nerovnicemi.

Cena 200 Kč

Aplikace integrace II

Lektor: Peťa Podešvová Vhodné pro tyto fakulty

Pokračování kurzu o použití integrace. Tentokrát se naučíme vypočítat objem tělesa, které vznikne rotací obrazce buď kolem osy x, nebo kolem osy y.

Cena 200 Kč

Aplikace integrace III

Lektor: Peťa Podešvová Vhodné pro tyto fakulty

Poslední kurz na využití integrace. Naučíme se v něm, jak se dá vypočítat těžiště nejrůznějších obrazců a také probereme postup při výpočtu délky křivky.

Cena 200 Kč

Balíček: Aplikace integrace

Lektor: Peťa Podešvová Vhodné pro tyto fakulty

Zlevněné balíčky
Balíček obsahuje tyto kurzy: Aplikace integrace I, Aplikace integrace II, Aplikace integrace III

Cena 500 Kč

II. zápočtový test

Lektor: Peťa Podešvová Vhodné pro tyto fakulty

A je tady 2. zápočtový test! Čeká vás v něm 16 cvičných příkladů, které si můžete zkusit nanečisto spočítat a po testu se zobrazí videa se správným řešením.

Cena 250 Kč

Funkce více proměnných

Lektor: Peťa Podešvová Vhodné pro tyto fakulty

Tento kurz je úvodem do oblasti funkcí více proměnných. Naučíme se v něm zjistit definiční obor takovýchto funkcí a také si ukážeme příklady na výpočet vrstevnic.

Cena 150 Kč

Parciální derivace

Lektor: Peťa Podešvová Vhodné pro tyto fakulty

Důležitý kurz pro pochopení všech následujících kurzů. Naučíme se v něm parciální derivace - derivace podle x, y nebo z. Ukážeme si i parciální derivace vyšších řádů. To vše budeme dále velmi potřebovat!

Cena 150 Kč

Gradient a směrová derivace

Lektor: Peťa Podešvová Vhodné pro tyto fakulty

Na začátku kurzu si ukážeme výpočet gradientu, který pak využijeme v další části kurzu, která se věnuje směrové derivaci. Propočítáme si jak základní, tak pokročilejší příklady.

Cena 200 Kč

Totální diferenciál

Lektor: Peťa Podešvová Vhodné pro tyto fakulty

Kratší kurz zaměřený na výpočet totálního diferenciálu. Zprvu si vysvětlíme princip výpočtu a pak už se posuneme k počítání složitějších příkladů - slovních úloh.

Cena 100 Kč

Implicitní funkce

Lektor: Peťa Podešvová Vhodné pro tyto fakulty

Rychlý kurz, v němž si vysvětlíme pojem implicitní funkce a hlavně se naučíme typové příklady na výpočet derivace implicitní funkce, které budeme potřebovat k zápočtu.

Cena 100 Kč

Tečna, tečná rovina a normála

Lektor: Peťa Podešvová Vhodné pro tyto fakulty

Obsáhlý kurz, který polopaticky vysvětluje výpočet tečny, tečné roviny a normály k zadané funkci. Spočítáme si spoustu příkladů ať už těch jednodušších k zápočtu, tak i těch složitějších ke zkoušce.

Cena 200 Kč

Lokální extrémy

Lektor: Peťa Podešvová Vhodné pro tyto fakulty

Tento kurz obsahuje podrobný návod, jak vypočítat lokální extrémy zadané funkce. Ukážeme si příklady v nejrůznějších variantách a naučíme se tak další důležité téma na zápočtový test.

Cena 200 Kč

Vázané extrémy

Lektor: Peťa Podešvová Vhodné pro tyto fakulty

Vázané extrémy jsou takovou těžší verzí lokálních extrémů. Takže kdo umí extrémy lokální, naučí se jen trošku navíc a budou mu jasné i ty vázané k nějaké množině M.

Cena 200 Kč

Globální extrémy

Lektor: Peťa Podešvová Vhodné pro tyto fakulty

V tomto kurzu si ukážeme přesný postup pro výpočet globálních extrémů. Je to sice zdlouhavé počítání, ale ve zkoušce pak budete odměněni mnoha body. Vypočítáme si 4 ukázkové příklady, s kterými byste měli zvládnout kterýkoliv další.

Cena 200 Kč

Balíček: Extrémy

Lektor: Peťa Podešvová Vhodné pro tyto fakulty

Zlevněné balíčky
Balíček obsahuje tyto kurzy: Lokální extrémy, Vázané extrémy, Globální extrémy

Cena 500 Kč

III. zápočtový test

Lektor: Peťa Podešvová Vhodné pro tyto fakulty

A je tady 3. zápočtový test! Čeká vás v něm 16 cvičných příkladů, které si můžete zkusit nanečisto spočítat a po testu se zobrazí videa se správným řešením.

Cena 250 Kč

Diferenciální rovnice I

Lektor: Peťa Podešvová Vhodné pro tyto fakulty

V tomto kurzu se naučíme první dva typy diferenciálních rovnic, a to separaci proměnných a homogenní rovnice. Také si ukážeme, jak spočítat Cauchyho úlohu.

Cena 250 Kč

Diferenciální rovnice II

Lektor: Peťa Podešvová Vhodné pro tyto fakulty

Tento kurz je zaměřen na zbývající dva typy diferenciálních rovnic, a to na rovnice lineární a exaktní. Napříč kurzem si opět vyzkoušíme mnoho příkladů.

Cena 250 Kč

Balíček: Diferenciální rovnice

Lektor: Peťa Podešvová Vhodné pro tyto fakulty

Zlevněné balíčky
Balíček obsahuje tyto kurzy: Diferenciální rovnice I, Diferenciální rovnice II

Cena 400 Kč

Zkouška - verze I

Lektor: Peťa Podešvová Vhodné pro tyto fakulty

A teď si vyzkoušíme cvičný zkouškový test. Čeká vás v něm 6 příkladů, které si nejdříve zkusíte sami spočítat a správné řešení se poté dozvíte ve videích.

Cena 200 Kč