Košík je prázdný

Doučování Matematiky 1 pro VŠChT

Úvod - Grafy funkcí I

Lektor: Daniel Kortus Vhodné pro všechny fakulty

V úvodním kurzu si vysvětlíme pojem funkce a ukážeme si, jak načrtat grafy lineárních a kvadratických funkcí podle jejich funkčního předpisu.

zdarma

Grafy funkcí II

Lektor: Daniel Kortus Vhodné pro všechny fakulty

Pokračujeme v kreslení grafů. Ukážeme si, jak načrtnout grafy modifikovaných funkcí druhé odmocniny, třetí odmocniny, funkce kubické a lineární lomené. Povíme si, jak ovlivní pozice záporného znaménka ve funkčním předpisu výsledný graf.

Cena 150 Kč

Grafy funkcí III

Lektor: Daniel Kortus Vhodné pro všechny fakulty

Pokračujeme v kreslení grafů. Ve třetím kurzu si ukážeme, jak načrtnout grafy modifikovaných exponenciálních a logaritmických funkcí.

Cena 150 Kč

Grafy funkcí IV

Lektor: Daniel Kortus Vhodné pro všechny fakulty

Ve čtvrtém kurzu si ukážeme, jak načrtnout grafy méně obvyklých funkcí. Povíme si, jak pozice záporného znaménka ovlivní výsledný graf a definiční obor funkce.

Cena 75 Kč

Grafy funkcí V

Lektor: Daniel Kortus Vhodné pro všechny fakulty

Pokračujeme v načrtávání grafů. V pátém kurzu si ukážeme, jak kreslit grafy goniometrických funkcí, mezi které řadíme sinus, cosinus, tangens a kotangens.

Cena 100 Kč

Grafy funkcí VI

Lektor: Daniel Kortus Vhodné pro všechny fakulty

V šestém kurzu si ukážeme, jak kreslit grafy modifikovaných cyklometrických funkcí, mezi které řadíme arkus sinus, arkus kosinus, arkus tangens a arkus kotangens.

Cena 100 Kč

Grafy funkcí I - VI

Lektor: Daniel Kortus Vhodné pro všechny fakulty

Tento kurz zahrnuje všechny předešlé kurzy Grafy funkcí I - VI v jednom balení.

Cena 500 Kč

Definiční obory I

Lektor: Daniel Kortus Vhodné pro všechny fakulty

Definiční obor funkce je množina všech nezávisle proměnných x, která po dosazení do funkční předpisu dávají platný výraz. V dnešním kurzu se naučíme definiční obory určovat. Vypíšeme si podmínky řešitelnosti pro jednotlivé typy funkcí a ukážeme si postupy

Cena 150 Kč

Definiční obory II

Lektor: Daniel Kortus Vhodné pro všechny fakulty

V dnešním kurzu dojedeme definiční obory a položíme základ pro další téma, kterým je skládání funkcí a funkce inverzní. Ukážeme si, jak určit definiční obory goniometrických a cyklometrických funkcí. Na závěr si pak spočítáme pár testových definičních obo

Cena 100 Kč

Inverzní funkce

Lektor: Daniel Kortus Vhodné pro všechny fakulty

V úvodu dnešního kurzu si popíšeme základní vlastnosti funkcí a naučíme se funkce skládat. Následně si vysvětlíme pojem inverzní funkce a definujeme podmínky, za kterých bude existovat. V závěru si na několika testových příkladech ukážeme, jak jednoduše n

Cena 200 Kč

Definiční obory a inverzní funkce

Lektor: Daniel Kortus Vhodné pro všechny fakulty

Tento kurz zahrnuje předešlé kurzy Definiční obory I - II a Inverzní funkce v jednom balení.

Cena 400 Kč

Limity I

Lektor: Daniel Kortus Vhodné pro všechny fakulty

V dnešním kurzu se budeme věnovat limitě funkce. Vysvětlíme si, co pojem limita funkce znamená a ukážeme si na příkladech, jak se limity počítají. Nastíníme si pár jednoduchých pravidel, která nám pomohou v dalším kurzu počítat i složitější příklady.

Cena 150 Kč

Limity II

Lektor: Daniel Kortus Vhodné pro všechny fakulty

V dnešním kurzu budeme pokračovat v počítání limit. Na obtížnější příklady aplikujeme pravidla, která jsme se naučili posledně a na závěr si spočítáme pár testových příkladů.

Cena 150 Kč

Limity I - II

Lektor: Daniel Kortus Vhodné pro všechny fakulty

Tento kurz zahrnuje předešlé kurzy Limity I - II v jednom balení.

Cena 250 Kč

Derivace I

Lektor: Daniel Kortus Vhodné pro všechny fakulty

V dnešním kurzu začneme pracovat s pojmem derivace. Názorně si objasníme její matematický význam, abychom pochopili, co vlastně budeme počítat. Následně si ukážeme, jak derivovat jednodušší funkce i funkce složené.

Cena 200 Kč

Derivace II

Lektor: Daniel Kortus Vhodné pro všechny fakulty

Dnes navážeme na minulý kurz a budeme pokračovat s derivacemi. Natrénujeme věty o derivování složené funkce, součinu a podílu. Na závěr si spočítáme pár testových příkladů.

Cena 150 Kč

Derivace I - II

Lektor: Daniel Kortus Vhodné pro všechny fakulty

Tento kurz zahrnuje předešlé kurzy Derivace I a Derivace II.

Cena 300 Kč

Monotónnost, konvexita a konkávita

Lektor: Daniel Kortus Vhodné pro všechny fakulty

V dnešním kurzu si vysvětlíme význam první a druhé derivace. První derivace nám pomáhá určit intervaly, na kterých je funkce rostoucí resp. klesající. Druhá nám pak pomáhá rozhodnout, kdy je funkce konvexní resp. konkávní. Ukážeme si také, jak najít nulov

Cena 200 Kč

Příprava na zápočtový test I

Lektor: Daniel Kortus Vhodné pro všechny fakulty

V dnešním kurzu si spočítáme příklady podobné těm, které by nás mohli potkat v prvním zápočtovém testu.

Cena 400 Kč

Příprava na zápočtový test II

Lektor: Daniel Kortus Vhodné pro všechny fakulty

V dnešním kurzu si spočítáme příklady podobné těm, na které můžeme narazit v prvním zápočtovém testu.

Cena 200 Kč

Příprava na zápočtový test III

Lektor: Daniel Kortus Vhodné pro všechny fakulty

V dnešním kurzu si spočítáme poslední příklady před prvním zápočťákem. Trochu si je ztížíme, ať se ty páteční zdají lehčí.

Cena 200 Kč

Newtonova metoda, diferenciál, Taylorův polynom

Lektor: Daniel Kortus Vhodné pro všechny fakulty

V dnešním kurzu načneme látku na druhý zápočtový test. Ukážeme si řešení rovnic f(x)=0 Newtonovou metodou. Vysvětlíme si, co je to diferenciál a Taylorův polynom a na příkladech si ukážeme jejich využití.

Cena 300 Kč

Úvod do počítání integrálů

Lektor: Daniel Kortus Vhodné pro všechny fakulty

V dnešním kurzu začneme s integrálním počtem. Vysvětlíme si, co je to integrál a naučíme se počítat jednoduché integrály. Na příkladech si ukážeme finty, které nám usnadní počítání složitějších integrálů.

Cena 200 Kč

Metoda per partes a substituční metoda

Lektor: Daniel Kortus Vhodné pro všechny fakulty

V dnešním kurzu si ukážeme, jak řešit integrály pomocí metody per partes a pomocí substituční metody.

Cena 250 Kč

Balíček: Úvod do integrálů, per partes a substituční metoda

Lektor: Daniel Kortus Vhodné pro všechny fakulty

Tento kurz zahrnuje předešlé kurzy Úvod do počítání integrálů a Metoda per partes a substituční metoda. Jedná se o:

Cena 400 Kč

Integrace racionálních lomených funkcí

Lektor: Daniel Kortus Vhodné pro všechny fakulty

V dnešním kurzu si na úvod spočítáme pár příkladů na substituci a per partes a následně se naučíme integrovat racionální lomené funkce pomocí rozložení na parciálních zlomky.

Cena 350 Kč

Určité a nevlastní integrály

Lektor: Daniel Kortus Vhodné pro všechny fakulty

V první části dnešního kurzu si ukážeme, jak se počítají určité a nevlastní integrály. Ve druhé části si pak vysvětlíme fyzikální význam určitého integrálu a jak ho správně aplikovat na příklady v testu.

Cena 250 Kč

Výpočet plochy a objemu, parametrické rovnice křivek

Lektor: Daniel Kortus Vhodné pro všechny fakulty

V první části dnešního kurzu navážeme na téma z minule a spočítáme si pár příkladů na výpočet plochy a objemu. Ve druhé části se budeme věnovat parametrickým rovnicím křivek a výpočtu tečného vektoru.

Cena 300 Kč

Numerická integrace, diferenciální rovnice

Lektor: Daniel Kortus Vhodné pro všechny fakulty

V první části dnešního kurzu se budeme věnovat lichoběžníkové metodě a výpočtu délky křivky. Ve druhé části si představíme řešení diferenciálních rovnic metodami separace proměnných a variace konstanty.

Cena 250 Kč

Příprava na druhý zápočtový test I

Lektor: Daniel Kortus Vhodné pro všechny fakulty

V dnešním kurzu si spočítáme příklady, které nás připraví na druhý zápočtový test.

Cena 350 Kč

Příprava na druhý zápočtový test II

Lektor: Daniel Kortus Vhodné pro všechny fakulty

V dnešním kurzu si spočítáme pár typových příkladů na druhý zápočtový test.

Cena 200 Kč

Matice

Lektor: Daniel Kortus Vhodné pro všechny fakulty

V dnešním kurzu začneme lineární algebru. Nadefinujeme si pár základních pojmů jako lineární závislost a nezávislost a naučíme se počítat matice a determinanty.

Cena 350 Kč

Příprava na souhrnný test

Lektor: Daniel Kortus Vhodné pro všechny fakulty

Dnes si spočítáme pár typových příkladů na souhrnný test.

Cena 300 Kč

Příprava na zkouškový test I

Lektor: Daniel Kortus Vhodné pro všechny fakulty

V úvodu dnešního kurzu si ukážeme vyšetřování průběhů funkcí, které jsme zatím nedělali. Ve druhé části si pak spočítáme pár typových příkladů na zkouškový test.

Cena 450 Kč

Příprava na zkouškový test II

Lektor: Daniel Kortus Vhodné pro všechny fakulty

Dnes si spočítáme další typové příklady jako přípravu na zkouškový test.

Cena 500 Kč

Příprava na zkouškový test III

Lektor: Daniel Kortus Vhodné pro všechny fakulty

Dnes si spočítáme pár příkladů jako přípravu na zkouškový test a zároveň tak ukončíme sérii kurzů z MI.

Cena 250 Kč