Košík je prázdný

Doučování Matematiky 1 pro ČVUT

Funkce - základní I

Lektor: Peťa Podešvová Vhodné pro tyto fakulty

V tomto kurzu si vysvětlíme pojem funkce a ukážeme si, jak sestrojit graf funkce lineární a kvadratické. Rovněž se naučíme úpravu na čtverec.

zdarma

Funkce - základní II

Lektor: Peťa Podešvová Vhodné pro tyto fakulty

V tomto kurzu si ukážeme zbývající typy funkci. Jedná se o funkci mocninnou, s odmocninou, lomenou, exponenciální a logaritmickou. Naučíme se jejich předpisy i grafy.

Cena 250 Kč

Funkce s absolutní hodnotou

Lektor: Peťa Podešvová Vhodné pro tyto fakulty

V tomto kurzu si procvičíme všechny typy funkcí, které jsme se doposud naučili a vysvětlíme si, jakou roli v zadání hraje absolutní hodnota a jak změní příslušný graf funkce.

Cena 200 Kč

Funkce goniometrické a cyklometrické

Lektor: Peťa Podešvová Vhodné pro tyto fakulty

Tento kurz nám pomůže zvládnout goniometrické funkce, jejich grafy, definiční obory a funkční hodnoty. Také si v něm ukážeme cyklometrické funkce- ty, které obsahují arcus.

Cena 200 Kč

Balíček: Funkce

Lektor: Peťa Podešvová Vhodné pro tyto fakulty

Zlevněné balíčky
Balíček obsahuje tyto kurzy: Funkce - základní I, Funkce - základní II, Funkce goniometrické a cyklometrické, Funkce s absolutní hodnotou

Cena 550 Kč

Vlastnosti funkcí

Lektor: Peťa Podešvová Vhodné pro tyto fakulty

V tomto kurzu probereme různé vlastnosti funkcí. Hlavní důraz bude na funkci inverzní, popíšeme si však také funkci složenou, periodickou, omezenou, sudou a lichou.

Cena 150 Kč

Definiční obory

Lektor: Peťa Podešvová Vhodné pro tyto fakulty

V tomto kurzu se naučíme používat základní pravidla k určení definičního oboru libovolné funkce. Tato pravidla se také naučíme kombinovat a vyřešit tak jakékoli zadání.

Cena 150 Kč

Limita posloupnosti

Lektor: Peťa Podešvová Vhodné pro tyto fakulty

V kurzu se naučíme pracovat s nekonečnem a následně díky tomu určit limitu posloupnosti. Probereme všechny typy příkladů, které se mohou objevit v testu.

Cena 200 Kč

Limita funkce

Lektor: Peťa Podešvová Vhodné pro tyto fakulty

V tomto kurzu si ukážeme všechny typy příkladů na určení limity funkce včetně jednostranných limit – limita zprava a zleva.

Cena 200 Kč

Balíček: Limity

Lektor: Peťa Podešvová Vhodné pro tyto fakulty

Zlevněné balíčky
Balíček obsahuje tyto kurzy: Limita posloupnosti, Limita funkce

Cena 350 Kč

Derivace

Lektor: Peťa Podešvová Vhodné pro tyto fakulty

Tento kurz je stěžejním kurzem, protože se v něm naučíme derivovat. Naučíme se různé vzorce a pravidla, abychom uměli zderivovat libovolnou funkci.

Cena 250 Kč

Zápočtový test I.

Lektor: Peťa Podešvová Vhodné pro tyto fakulty

Tento kurz obsahuje řešení 4 zkušebních zápočtových testů. Jsou zde vysvětleny jednotlivé příklady včetně doporučení na kurzy, kde se daným tématům věnujeme podrobněji.

Cena 200 Kč

Aplikace derivace I

Lektor: Peťa Podešvová Vhodné pro tyto fakulty

Tématem tohoto kurzu je praktické využití derivace. Naučíme se napsat rovnici tečny a normály ke grafu funkce a také spočítat odchylku dvou křivek, to vše pomocí derivací.

Cena 250 Kč

Aplikace derivace II

Lektor: Peťa Podešvová Vhodné pro tyto fakulty

Tento kurz nám odhalí další využití derivací. Naučíme se určovat, kdy je funkce rostoucí nebo klesající, kdy je konvexní či konkávní a kde má inflexní bod. Také se naučíme určovat globální extrémy funkcí.

Cena 250 Kč

Aplikace derivace III

Lektor: Peťa Podešvová Vhodné pro tyto fakulty

Poslední kurz na aplikaci derivace nás naučí L´Hospitalovo pravidlo a Taylorův polynom. Také si ukážeme slovní úlohy, k jejichž vyřešení budeme potřebovat derivování.

Cena 200 Kč

Balíček: Aplikace derivace

Lektor: Peťa Podešvová Vhodné pro tyto fakulty

Zlevněné balíčky
Balíček obsahuje tyto kurzy: Aplikace derivace I, Aplikace derivace II, Aplikace derivace III

Cena 600 Kč

Zápočtový test II.

Lektor: Peťa Podešvová Vhodné pro všechny fakulty

Tento kurz obsahuje řešení 4 zkušebních zápočtových testů. Jsou zde vysvětleny jednotlivé příklady včetně doporučení na kurzy, kde se daným tématům věnujeme podrobněji.

Cena 200 Kč

Lineární algebra I

Lektor: Peťa Podešvová Vhodné pro tyto fakulty

Tento kurz nás uvede do lineární algebry. Vysvětlíme si základní pojmy jako lineární závislost a nezávislost, báze vektorového prostoru nebo hodnost matice. Naučíme se i metodu Gaussovy eliminace.

Cena 200 Kč

Lineární algebra II

Lektor: Peťa Podešvová Vhodné pro tyto fakulty

V kurzu se naučíme počítat soustavy rovnic pomocí matic a také Frobeniovu větu. Dále si vysvětlíme lineární kombinace a lineární obal. U všech příkladů si ukážeme i variantu obsahující parametr.

Cena 250 Kč

Balíček: Lineární algebra

Lektor: Peťa Podešvová Vhodné pro tyto fakulty

Zlevněné balíčky
Balíček obsahuje tyto kurzy: Lineární algebra I, Lineární algebra II

Cena 350 Kč

Matice I

Lektor: Peťa Podešvová Vhodné pro tyto fakulty

V tomto kurzu si vysvětlíme teorii k maticím, naučíme se nejrůznější početní operace s maticemi a také si ukážeme, jak spočítat determinant u různě velkých matic.

Cena 200 Kč

Matice II

Lektor: Peťa Podešvová Vhodné pro tyto fakulty

Tento kurz nás provede vytvářením inverzních matic k zadaným maticím, což pak využijeme i pro počítání maticových rovnic. Na závěr si ještě ukážeme Cramerovo pravidlo.

Cena 200 Kč

Zápočtový test III.

Lektor: Peťa Podešvová Vhodné pro tyto fakulty

Tento kurz obsahuje řešení 4 zkušebních zápočtových testů. Jsou zde vysvětleny jednotlivé příklady včetně doporučení na kurzy, kde se daným tématům věnujeme podrobněji.

Cena 200 Kč

Analytická geometrie I

Lektor: Peťa Podešvová Vhodné pro tyto fakulty

Tento kurz nás seznámí s analytickou geometrií v prostoru. Vysvětlíme si rozdíl mezi skalárním a vektorovým součinem, naučíme se napsat rovnici přímky a roviny a nakonec si ukážeme příklady na průsečík a průsečnici.

Cena 200 Kč

Analytická geometrie II

Lektor: Peťa Podešvová Vhodné pro tyto fakulty

Tento kurz obsahuje složitější příklady z analytické geometrie. Nejprve zde budeme řešit vzájemné polohy geometrických objektů, poté jejich odchylky a nakonec vzdálenosti jednoho objektu od druhého.

Cena 250 Kč

Analytická geometrie III

Lektor: Peťa Podešvová Vhodné pro tyto fakulty

V tomto kurzu si probereme složitější příklady z analytické geometrie. Začneme souměrně sdruženým bodem, poté se naučíme nalézt kolmý průmět bodu a na závěr si ukážeme postup řešení pro úlohy na rovnoběžnost a kolmost.

Cena 200 Kč

Balíček: Analytická geometrie

Lektor: Peťa Podešvová Vhodné pro tyto fakulty

Zlevněné balíčky
Balíček obsahuje tyto kurzy: Analytická geometrie I, Analytická geometrie II, Analytická geometrie III

Cena 550 Kč

Asymptoty

Lektor: Peťa Podešvová Vhodné pro tyto fakulty

Tento kurz obsahuje postupy, jak správně vypočítat svislé a šikmé asymptoty. Nejdřív si ukážeme teorii a pak spočítáme několik příkladů.

Cena 200 Kč

Slovní úlohy na extrémy

Lektor: Peťa Podešvová Vhodné pro tyto fakulty

V tomto kurzu se podíváme na poslední látku ke zkoušce, a to na slovní úlohy na extrémy. Ukážeme si mnoho příkladů, aby vás ve zkoušce nic nezaskočilo.

Cena 200 Kč

Balíček: Asymptoty a slovní úlohy na extrémy

Lektor: Peťa Podešvová Vhodné pro tyto fakulty

Zlevněné balíčky
Balíček obsahuje tyto kurzy: Asymptoty, Slovní úlohy na extrémy

Cena 350 Kč