Košík je prázdný

1. okruh - Pravopis

Didaktický test, který čeká studenty v rámci společné části maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury, obsahuje 5 okruhů. Prvním z těchto tematických okruhů je Pravopis. Jaké tematické úlohy můžeš čekat v tomto okruhu a jaké je jejich procentuální zastoupení na testech? Vše jsme pro tebe přehledně shrnuli v tomto článku.

Na jaký typ úloh se při přípravě zaměřit?

V testu jsou obecně zastoupeny úlohy jak otevřené, tak různé varianty uzavřených: multiple-choice, úlohy s dvoučlennou volbou či úlohy přiřazovací a uspořádací. Okruh týkající se Pravopisu je rozdělen na dva pod okruhy, nazvané jednoduše Pravopis 1 a Pravopis 2. V první části se můžete setkat s otázkami týkajícími se doplňování správného i/y po obojetných souhláskách, v koncovkách podstatných a přídavných jmen nebo v příčestí minulém. Dále se také může v testu objevit rozlišení psaní správného s/z či ů/ú.

Druhá část je pak zaměřena na doplňování i/í, ě/ně, správné psaní velkých písmen na začátku slov a další pravopisné jevy, kterými mohou být např. duálové tvary, nebo stupňování přídavných jmen.

V průběhu konání testu není dovoleno studentovi používat jakékoliv pomůcky kromě psacích potřeb.

Příklady úloh k jednotlivým podtématům:

i/y po obojetných souhláskách – bít/být

i/y v koncovkách – nový/noví

i/y ve shodě přísudku s podmětem a koncovky ovi/ovy – přišli/přišly, tatínkovi/tatínkovy

ů/ú a n/nn – kúra/kůra, vinen/vinnen

i/í – ji/jí/ni/ní

ě/ně – rozumět/rozumět, mě/mně

Předpony s/z/vz – shlédnout/zhlédnout

Duálové tvary – oči, uši, ruce, nohy

 

Ukázka lekce na téma Pravopis - Vyjmenovaná slova

 

Zastoupení okruhu v didaktickém testu

Úlohy týkající se pravopisu jsou na testu zastoupeny 10-20 %. 

Neváhej se přihlásit do našeho maturitního kurzu a získej další výuková videa, komplexní kurzy, testové otázky s detailním vysvětlením a v neposlední řadě také živý webinář s naším lektorem. Zvládni maturitu z českého jazyka levou zadní!

 

Online příprava k maturitě z češtiny

Kurz obsahuje 10 hodin výukových videí, více než 150 testových otázek k procvičení, vzorový maturitní test nanečisto a živý webinář s lektorem. S tímto zvládneš maturitu levou zadní!

Byl pro tebe tento článek užitečný? Nasdílej ho svým kamarádům.