Košík je prázdný

1. okruh - Číselné obory

Didaktický test, který čeká studenty v rámci společné části maturitní zkoušky z matematiky obsahuje 9 okruhů. Prvním z těchto tematických okruhů jsou Číselné obory. Jaké tematické úlohy můžeš čekat v tomto okruhu a jaké je jejich procentuální zastoupení na testech? Vše jsme pro tebe přehledně shrnuli v tomto článku.

Na jaký typ úloh se při přípravě zaměřit?

V didaktickém testu z matematiky studenti vypracovávají úlohy uzavřené, úzce otevřené a široce otevřené. Samotný okruh Číselné obory má svých 5 pod okruhů. Jsou jimi Přirozená čísla (např. prvočísla a čísla složená), Celá čísla, Racionální čísla (např. operace se zlomky, měřítko, dekadický zápis, procenta, trojčlenka), Reálná čísla (např. absolutní hodnota, mocniny) a Číselné množiny (např. intervaly).

V průběhu konání testu je studentovi povoleno používat matematické tabulky, rýsovací potřeby (tužka, guma, pravítko, trojúhelník s ryskou, úhloměr a kružítko) a kalkulačku bez grafického režimu. Rovněž můžeš použít publikace, jejichž obsah nepřesahuje informace uvedené v běžných vydáních MFCHT (MŠMT) a které neobsahují výklad vzorců ani jejich řešení.

Příklady úloh k jednotlivým podtématům:

Přirozená čísla – rozlišení prvočísla a čísla složeného, rozložení složeného čísla na prvočinitele, určení největšího společného dělitele a nejmenšího společného násobku přirozených čísel

Racionální čísla – provádění operací se zlomky (sčítání, odečítání, násobení, dělení), operace s desetinnými čísly, řešení praktických úloh s procenty a trojčlenkou

Reálná čísla – zařazení čísla do příslušného číselného oboru, určení absolutní hodnoty reálného čísla, zapsání a znázornění intervalů

Číselné množiny – určení kolik celých čísel leží v konkrétně daném intervalu

 

Ukázka příkladu na absolutní hodnotu

 

Zastoupení okruhu v didaktickém testu

Úlohy týkající se číselných oborů jsou na testu zastoupeny 4-12 %. 

Neváhej se přihlásit do našeho kurzu k maturitě a získej další výuková videa, komplexní kurzy, testové otázky s detailním vysvětlením a v neposlední řadě také živý webinář s naším lektorem. Zvládni maturitu z matematiky levou zadní!

 

Online příprava k maturitě z matematiky

Kurz obsahuje 30 hodin výukových videí, více než 100 testových otázek k procvičení, vzorový maturitní test nanečisto a živý webinář s lektorem. S tímto zvládneš maturitu levou zadní!

Byl pro tebe tento článek užitečný? Nasdílej ho svým kamarádům.