Košík je prázdný

2. okruh - Tvarosloví

Didaktický test, který čeká studenty v rámci společné části maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury, obsahuje 5 okruhů. Druhým z těchto tematických okruhů je Tvarosloví. Jaké tematické úlohy můžeš čekat v tomto okruhu a jaké je jejich procentuální zastoupení na testech? Vše jsme pro tebe přehledně shrnuli v tomto článku.

Na jaký typ úloh se při přípravě zaměřit?

V testu jsou obecně zastoupeny úlohy jak otevřené, tak různé varianty uzavřených: multiple-choice, úlohy s dvoučlennou volbou či úlohy přiřazovací a uspořádací. Okruh týkající se tvarosloví je rozdělen na pět pod okruhů, jsou jimi: Podstatná a přídavná jména, Zájmena (např. správné použití zájmen jenž a svůj), Číslovky a Slovesa, Neohebné slovní druhy (příslovce a příslovečné spřežky; částice a citoslovce) a Zvláštní tvary slov (chybné nebo podobné tvary slov).

V průběhu konání testu není dovoleno studentovi používat jakékoliv pomůcky kromě psacích potřeb.

Příklady úloh k jednotlivým podtématům:

Podstatná a přídavná jména – rozdělení podstatných jmen na konkrétní a abstraktní, druhy a skloňování přídavných jmen

Zájmena – určení rodu, pádu, vzoru, druhu, skloňování

Číslovky a slovesa – číslovky – určení rodu, pádu a čísla /slovesa – určení rodu, času, způsobu a vidu

Neohebné slovní druhy

  1. Příslovce – určení druhu (místo, čas, způsob), stupňování (pěkně – pěkněji – nejpěkněji)
  2. Příslovečné spřežky – píší se dohromady, např. pokaždé, nahlas, dodnes
  3. Částice – určení, kdy je ve větě daný výraz částice a kdy spojka
  4. Citoslovce – vysvětlení významu citoslovcí v konkrétní větě a určení jejich druhu

 

Ukázka lekce na téma Podstatná jména

 

Zastoupení okruhu v didaktickém testu

Úlohy týkající se pravopisu jsou na testu zastoupeny 25-35 %. 

Neváhej se přihlásit do našeho maturitního kurzu a získej další výuková videa, komplexní kurzy, testové otázky s detailním vysvětlením a v neposlední řadě také živý webinář s naším lektorem. Zvládni maturitu z českého jazyka levou zadní!

 

Online příprava k maturitě z češtiny

Kurz obsahuje 10 hodin výukových videí, více než 150 testových otázek k procvičení, vzorový maturitní test nanečisto a živý webinář s lektorem. S tímto zvládneš maturitu levou zadní!

Byl pro tebe tento článek užitečný? Nasdílej ho svým kamarádům.