Košík je prázdný

2. okruh - Algebraické výrazy

Didaktický test, který čeká studenty v rámci společné části maturitní zkoušky z matematiky obsahuje 9 okruhů. Druhým z těchto tematických okruhů jsou Algebraické výrazy. Jaké tematické úlohy můžeš čekat v tomto okruhu a jaké je jejich procentuální zastoupení na testech? Vše jsme pro tebe přehledně shrnuli v tomto článku.

Na jaký typ úloh se při přípravě zaměřit?

didaktickém testu z matematiky studenti vypracovávají úlohy uzavřené, úzce otevřené a široce otevřené. Samotný okruh Algebraické výrazy má své 4 pod okruhy. Jsou jimi Algebraický výraz (např. hodnota výrazu, definiční obory), Mnohočleny (např. operace s mnohočleny, umocnění, rozklad), Lomené výrazy (např. definiční obor, operace s lomenými výrazy) a jako poslední Výrazy s mocninami a odmocninami (např. odmocňování, usměrňování).

V průběhu konání testu je studentovi povoleno používat matematické tabulky, rýsovací potřeby (tužka, guma, pravítko, trojúhelník s ryskou, úhloměr a kružítko) a kalkulačku bez grafického režimu. Rovněž můžeš použít publikace, jejichž obsah nepřesahuje informace uvedené v běžných vydáních MFCHT (MŠMT) a které neobsahují výklad vzorců ani jejich řešení.

Příklady úloh k jednotlivým podtématům:

Algebraický výraz – určení hodnoty a nulového bodu výrazu

Mnohočleny – rozložení mnohočlenu na součin užitím vzorců a vytýkáním

Lomené výrazy – operace s lomenými výrazy (sčítání, odečítání, dělení, násobení), určení definičního oboru

Mocniny a odmocniny – umocňování, odmocňování, usměrňování

 

Ukázky příkladů na definiční obor

 

Zastoupení okruhu v didaktickém testu

Úlohy týkající se algebraických výrazů jsou na testu zastoupeny 8-18 %. 

Neváhej se přihlásit do našeho kurzu k maturitě a získej další výuková videa, komplexní kurzy, testové otázky s detailním vysvětlením a v neposlední řadě také živý webinář s naším lektorem. Zvládni maturitu z matematiky levou zadní!

 

Online příprava k maturitě z matematiky

Kurz obsahuje 30 hodin výukových videí, více než 100 testových otázek k procvičení, vzorový maturitní test nanečisto a živý webinář s lektorem. S tímto zvládneš maturitu levou zadní!

Byl pro tebe tento článek užitečný? Nasdílej ho svým kamarádům.