Košík je prázdný

6. okruh - Planimetrie

Didaktický test, který čeká studenty v rámci společné části maturitní zkoušky z matematiky obsahuje 9 okruhů. Šestým z těchto tematických okruhů je Planimetrie. Jaké tematické úlohy můžeš čekat v tomto okruhu a jaké je jejich procentuální zastoupení na testech? Vše jsme pro tebe přehledně shrnuli v tomto článku.

Na jaký typ úloh se při přípravě zaměřit?

V didaktickém testu z matematiky studenti vypracovávají úlohy uzavřené, úzce otevřené a široce otevřené. Samotný okruh Planimetrie má svých 5 pod okruhů. Jsou jimi: Planimetrické pojmy a poznatky, Trojúhelníky, Mnohoúhelníky, Kružnice a kruh a Geometrická zobrazení.

V průběhu konání testu je studentovi povoleno používat matematické tabulky, rýsovací potřeby (tužka, guma, pravítko, trojúhelník s ryskou, úhloměr a kružítko) a kalkulačku bez grafického režimu. Rovněž můžeš použít publikace, jejichž obsah nepřesahuje informace uvedené v běžných vydáních MFCHT (MŠMT) a které neobsahují výklad vzorců ani jejich řešení.

Příklady úloh k jednotlivým podtématům:

Planimetrické pojmy a poznatky – užití pojmů – bod, přímka, polopřímka, rovina, úsečka; konvexní a nekonvexní útvary; množiny bodů při konstrukčních úlohách

Trojúhelníky – určení objektů v trojúhelníku a jejich znázornění; využití vět o shodnosti a podobnosti; Pythagorova věta; sinova a kosinova věta

Mnohoúhelníky – rozlišení základních druhů čtyřúhelníků; obvod, obsah, kružnice opsané a vepsané ve čtyřúhelnících

Kružnice a kruh – užití základních pojmů (tětiva, výseč, úseč, mezikruží); polohové vztahy mezi body, přímkami a kružnicemi; obvod a obsah

Geometrická zobrazení – shodná zobrazení (souměrnost, posunutí, otočení)

 

Ukázka příkladů na sinovou a cosinovou větu

 

Zastoupení okruhu v didaktickém testu

Úlohy týkající se planimetrie jsou na testu zastoupeny 8-18 %. 

Neváhej se přihlásit do našeho maturitního kurzu a získej další výuková videa, komplexní kurzy, testové otázky s detailním vysvětlením a v neposlední řadě také živý webinář s naším lektorem. Zvládni maturitu z matematiky levou zadní!

 

Online příprava k maturitě z matematiky

Kurz obsahuje 30 hodin výukových videí, více než 100 testových otázek k procvičení, vzorový maturitní test nanečisto a živý webinář s lektorem. S tímto zvládneš maturitu levou zadní!

Byl pro tebe tento článek užitečný? Nasdílej ho svým kamarádům.