Košík je prázdný

Číslovky

Čísla jsou v angličtině považována za jedno ze základních a jednoduchých témat. Přesto se stává často, že právě v číslech chybujeme a nejsme si jistí jak výslovností, tak správných zápisem.

Číslovky anglicky

V tomto článku se nebudete učit základní číslovky od nuly do desíti. Podíváme se ale na záludnosti a chytáky spojené s anglickými číslovkami. 

Správný zápis číslovek

 • Číslovky od 0 do 99 byste měli dobře znát, není na nich nic složitého. Při psaní nezapomínejte, že od čísla 21 (twenty-one) píšeme mezi čísly vždy spojovník.
 • U číslovek, které jsou vyšší než 100, píšeme mezi stovkami a desítkami „and“. Např. one hundred and sixty-eight. V americké angličtině se obvykle spojka (and) vynechává.

 

Psaní roku

Když píšeme rok, např. 1995 – máme dvě možnosti:

 • nineteen ninety-five
 • one thousand nine hundred ninety-five

Všimněte si, že nikde nepíšeme spojku „and“. Častější je ta první varianta, kdy rok rozdělíme na dvě poloviny. Je ovšem pravda, že od roku 2000 se zase upřednostňuje ten druhý typ, tedy čtení roku jako jedno celé číslo.

 

Stovky a tisíce

Píšeme v jednotném čísle. Čeština říká „tři sta“, kdežto angličtina three hundred. Chybou je tedy three hundreds!

Někdy ovšem můžeme přidat koncovku „s“. A to v případě, když používáme čísla s množnými čísly podstatných jmen. Jaký bude rozdíl mezi „deset kluků“ a „desítky kluků“?

 • ten boys = 10 kluků
 • tens of boys = desítky kluků

 

 

Desetinná tečka

Desetinnou část oddělujeme tečkou. Tečku čteme jako „point“. Za desetinnou tečkou čteme po jedné číslici. Nulu před desetinnou čárkou můžeme vynechat.

 • 5.6 = five point six
 • 0.5 = point five

 

Jak číst nulu?

Existuje mnoho možností, jak můžeme přečíst nulu. Záleží na to na tom, o čem se bavíme (nula jako cena, nula v telefonním čísle), a také na rozdílech americké a britské angličtiny. Zde jsou příklady, se kterými se můžete setkat:

 • Zero 
 • Nought – v britské angličtině, někdy též naught, ought, aught
 • Oh 
 • Nil – užívá se hlavně při fotbale

 

Čtení zlomků

Čitatel vyslovujeme jako základní číslovku, jmenovatel jako číslovku řadovou = third, fourth atd. Výjimkou je jmenovatel 2, který se čte "half" = 1/2 → one half.

 

Procenta

Číst procenta je v angličtině snadné. Prostě jen řekneme číslo a přidáme slovo "per cent". Takže 5 % = 5 per cent.

 

Online doučování angličtiny pro SŠ

Kurz obsahuje veškerou středoškolskou angličtinu ve formě videí, pdf listů a testovacích cvičení.

 
Byl pro tebe tento článek užitečný? Nasdílej ho svým kamarádům.