Košík je prázdný

5. okruh - Literatura

Didaktický test, který tě čeká v rámci společné části maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury, obsahuje 5 okruhů. Pátým, a tedy posledním z těchto tematických okruhů je Literatura. Jaké tematické úlohy můžeš čekat v tomto okruhu a jaké je jejich procentuální zastoupení na testech? Vše jsme pro tebe přehledně shrnuli v tomto článku.

Na jaký typ úloh se při přípravě zaměřit?

V testu jsou obecně zastoupeny úlohy jak otevřené, tak různé varianty uzavřených: multiple-choice, úlohy s dvoučlennou volbou či úlohy přiřazovací a uspořádací. Okruh týkající se literatury je rozdělen na dva pod okruhy, jsou jimi: Literární historie a Literární teorie.

V průběhu konání testu není dovoleno studentovi používat jakékoliv pomůcky kromě psacích potřeb.

Příklady úloh k jednotlivým podtématům:

Literární historie – rozeznání základních literárních směrů a hnutí; přiřazení textu k jednotlivým literárním směrům

Literární teorie – rozlišení poezie a prózy, lyriky, epiky a dramatu; rozeznání autora/vypravěče/postavy a vztahy mezi nimi; rozlišení dialogu/monologu; rozeznání kompozičních postupů (chronologický, retrospektivní), nalezení tropů a figur v textu (alegorie, anafora, …), rozlišení vázaného a volného verše; určení typu rýmu

 

Ukázka lekce na téma Literární druhy a žánry

 

Zastoupení okruhu v didaktickém testu

Úlohy týkající se literatury jsou na testu zastoupeny 10-20 %. 

Neváhej se přihlásit do našeho maturitního kurzu a získej další výuková videa, komplexní kurzy, testové otázky s detailním vysvětlením a v neposlední řadě také živý webinář s naším lektorem. Zvládni maturitu z českého jazyka levou zadní!

 

Online příprava k maturitě z češtiny

Kurz obsahuje 10 hodin výukových videí, více než 150 testových otázek k procvičení, vzorový maturitní test nanečisto a živý webinář s lektorem. S tímto zvládneš maturitu levou zadní!

Byl pro tebe tento článek užitečný? Nasdílej ho svým kamarádům.