Košík je prázdný

4. okruh - Práce s textem

Didaktický test, který čeká studenty v rámci společné části maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury, obsahuje 5 okruhů. Čtvrtým z těchto tematických okruhů je Práce s textem. Jaké tematické úlohy tě čekají v tomto okruhu a jaké je jejich procentuální zastoupení na testech? Vše jsme pro tebe přehledně shrnuli v tomto článku.

 

Na jaký typ úloh se při přípravě zaměřit?

V testu jsou obecně zastoupeny úlohy jak otevřené, tak různé varianty uzavřených: multiple-choice, úlohy s dvoučlennou volbou či úlohy přiřazovací a uspořádací. Okruh týkající se práce s textem je rozdělen na tři pod okruhy, jsou jimi: Informace v textu, Charakter textu a Výstavba textu. V průběhu konání testu není dovoleno studentovi používat jakékoliv pomůcky kromě psacích potřeb.

 

Příklady úloh k jednotlivým podtématům:

Informace v textu – vystihnutí hlavní myšlenky textu; identifikace tématu textu; rozlišení podstatných a nepodstatných informací; rozlišení subjektivity a objektivity; komunikační funkce textu (žádost, rada, otázka); rozeznání prvků manipulace, dezinformací; porovnání informací z různých textů

Charakter textu – určení účelu textu a jeho funkce; posouzení funkčnosti užití jednotlivých jazykových prostředků; rozpoznání obecné češtiny, dialektu, knižních a archaických výrazů, argotu a slangu; funkční styly textu (publicistický, odborný, umělecký); oficiální a neoficiální komunikační styl; rozlišení typu textu (předmluva, doslov, vlastní text)

Výstavba textu – doplnění podle smyslu vynechaných částí v textu; uspořádání částí textu

 

Zastoupení okruhu v didaktickém testu

Úlohy týkající se porozumění textu jsou zastoupeny 20-30%, charakter textu pak 10-20%. 

Neváhej se přihlásit do našeho maturitního kurzu a získej výuková videa, komplexní kurzy, testové otázky s detailním vysvětlením a v neposlední řadě také živý webinář s naším lektorem. Zvládni maturitu z českého jazyka levou zadní!

 

Online příprava k maturitě z češtiny

Kurz obsahuje 10 hodin výukových videí, více než 150 testových otázek k procvičení, vzorový maturitní test nanečisto a živý webinář s lektorem. S tímto zvládneš maturitu levou zadní!

Byl pro tebe tento článek užitečný? Nasdílej ho svým kamarádům.