Košík je prázdný

Maturita z angličtiny/němčiny - řečové dovednosti

Čeká tě v letošním roce maturita z angličtiny nebo němčiny? Připravili jsme pro tebe stručný průvodce jednotlivými částmi zkoušky. V tomto článku najdeš souhrnné informace týkající požadavků na řečové dovednosti. Jaký typ otázek a úloh můžeš čekat?

 

Poslech

Pro poslechové nahrávky jsou používány texty prostě-sdělovacího, umělecké, publicistického nebo odborného charakteru (orientační pokyny, veřejná hlášení, vyprávění, úryvek z filmu/prózy). Osoby mluví v nahrávkách se standartní výslovností a rychlost mluvy odpovídá běžným situacím. Rozhovory jsou vedeny pouze mezi dvěma mluvčími.

Rušivé prvky, které by mohly ztížit porozumění, se v nahrávkách nevyskytují.

Jaká témata můžeš čekat?

Nahrávky mají čtyři obecné okruhy: osobní (rodina, bydlení, volný čas, cestování, kultura, sport, apod.), veřejné (společenské události, doprava, příroda, apod.), vzdělávací (výuka, školní akce, apod.) a pracovní (brigáda, plány do budoucna, běžné profese)

Co se od tebe očekává?

Rozpoznání obecného smyslu textu, pochopení hlavní myšlenky, postihnuti specifických informací.

 

Čtení

Nejčastějšími zdroji převzatých textů jsou tištěná nebo elektronická média (např. noviny, webové stránky, reklamní a propagační materiály).

Jaká témata můžeš čekat?

Témata jsou opět stejná jako u poslechu, tedy – osobní (rodina, bydlení, volný čas, cestování, kultura, sport, apod.), veřejné (společenské události, doprava, příroda, apod.), vzdělávací (výuka, školní akce, apod.) a pracovní (brigáda, plány do budoucna, běžné profese).

Co se od tebe očekává?

Pochopení hlavní myšlenky textu, porozumění výstavby textu, porozumění popisu událostí, vyhledání a shromáždění informací z různých částí textu

 

Písemný projev

Co se od tebe očekává?

Tvým úkolem bude popsat místo, věc, osobu, také zážitek událost, zkušenost, děj. Hodnocena bude tvá dovednost znázornit pocity a reakce – např. lítost, radost, nelibost/libost. Dalšími úkoly by mohlo být vyjádření postoje, či stanoviska nebo vyjádření úmyslu, přání či omluvy. Úloha může také spočívat ve vysvětlení určité činnosti či problému.

Jaká témata můžeš očekávat?

I v tomto případě se jedná o stejná témata jako u poslechu a čtení.

 

Ústní projev

Co se od tebe očekává?

Nemělo by ti dělat problém udílet pokyny a požádat o ně. Dále zahájit, udržet a ukončit jednoduchý rozhovor. Čeká se od tebe vyjádření vlastního názoru a reagování na vyjádřené pocity. Očekávej zodpovězení běžných dotazů a použití vhodných komunikačních strategií.

Jaká témata můžeš očekávat?

Při ústním projevu tě budou čekat stejná témata jako u ostatních částí.

maturita z AJ

Neváhej se přihlásit do našeho přípravného kurzu a získej výuková videa, komplexní kurzy, testové otázky s detailním vysvětlením a v neposlední řadě také živý webinář s naším lektorem. Zvládni maturitu z angličtiny nebo z němčiny levou zadní!

 

Online příprava k maturitě z angličtiny

Kurz obsahuje 4 hodiny výukových videí, více než 250 testových otázek k procvičení, vzorový maturitní test nanečisto a živý webinář s lektorem. S tímto zvládneš maturitu levou zadní!

Byl pro tebe tento článek užitečný? Nasdílej ho svým kamarádům.