Košík je prázdný

3. okruh - Skladba věty a slovotvorba

Didaktický test, který čeká studenty v rámci společné části maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury, obsahuje 5 okruhů. Třetím z těchto tematických okruhů je Skladba věty a slovotvorba. Jaké tematické úlohy můžeš čekat v tomto okruhu a jaké je jejich procentuální zastoupení na testech? Vše jsme pro tebe přehledně shrnuli v tomto článku.

Na jaký typ úloh se při přípravě zaměřit?

V testu jsou obecně zastoupeny úlohy jak otevřené, tak různé varianty uzavřených: multiple-choice, úlohy s dvoučlennou volbou či úlohy přiřazovací a uspořádací. Okruh týkající se větné skladby a slovotvorby je rozdělen na 6 pod okruhů, jsou jimi: Větné členy, Analýza věty, Interpunkce, Tvoření slov a skladba slova, Významy slov a Vrstvy jazyka.

V průběhu konání testu není dovoleno studentovi používat jakékoliv pomůcky kromě psacích potřeb.

Příklady úloh k jednotlivým podtématům:

Větné členy – určení podmětu, přísudku a přívlastku ve větě

Analýza věty – určení věty jednoduché a souvětí, analýza věty, nalezení nedostatků (např. chybný slovosled, předložky, spojovací výrazy)

Interpunkce – doplnění čárek před nebo/jako/než/a

Tvoření slov a jejich skladba – určení mluvnických kategorií slovních druhů, hledání chybných tvarů slov, rozlišení základních způsobů tvoření slov (odvozování, skládání, zkracování), určení předpony, kořenu, přípony, určení základového slova ke slovu odvozenému

Významy slov – nalezení synonym, antonym, určení slov mnohoznačných

Vrstvy jazyka – spisovná a nespisovná slova a jejich určení

 

Ukázka lekce na téma Tvoření slov

 

Zastoupení okruhu v didaktickém testu

Úlohy týkající se větné skladby a tvorby slov jsou na testu zastoupeny 25-35 %. 

Neváhej se přihlásit do našeho maturitního kurzu a získej další výuková videa, komplexní kurzy, testové otázky s detailním vysvětlením a v neposlední řadě také živý webinář s naším lektorem. Zvládni maturitu z českého jazyka levou zadní!

 

Online příprava k maturitě z češtiny

Kurz obsahuje 10 hodin výukových videí, více než 150 testových otázek k procvičení, vzorový maturitní test nanečisto a živý webinář s lektorem. S tímto zvládneš maturitu levou zadní!

Byl pro tebe tento článek užitečný? Nasdílej ho svým kamarádům.