Košík je prázdný

3. okruh - Rovnice a nerovnice

Didaktický test, který čeká studenty v rámci společné části maturitní zkoušky z matematiky obsahuje 9 okruhů. Třetím z těchto tematických okruhů jsou Rovnice a nerovnice. Jaká podtémata tě čekají v rámci tohoto okruhu a jak jsou procentuálně zastoupena v testech? Vše se dozvíš v tomto článku.

Na jaký typ úloh se při přípravě zaměřit?

V didaktickém testu z matematiky studenti vypracovávají úlohy uzavřené, úzce otevřené a široce otevřené. Samotný okruh Rovnice a nerovnice má svých 5 pod okruhů. Jsou jimi: Algebraické rovnice a nerovnice, Lineární rovnice a jejich soustavy, Rovnice s neznámou ve jmenovateli, Kvadratické rovnice a Lineární nerovnice a jejich soustavy.

V průběhu konání testu je studentovi povoleno používat matematické tabulky, rýsovací potřeby (tužka, guma, pravítko, trojúhelník s ryskou, úhloměr a kružítko) a kalkulačku bez grafického režimu. Rovněž můžeš použít publikace, jejichž obsah nepřesahuje informace uvedené v běžných vydáních MFCHT (MŠMT) a které neobsahují výklad vzorců ani jejich řešení.

Příklady úloh k jednotlivým podtématům:

Algebraické rovnice a nerovnice – rovnice a nerovnice s jednou neznámou, obor rovnice a nerovnice, množina všech řešení

Lineární rovnice a jejich soustavy – řešení lineárních rovnic o jedné neznámé, řešení rovnic v součinovém a podílovém tvaru, řešení grafické soustavy dvou lineárních rovnic o dvou neznámých, užití lineární rovnice při slovní úloze

Rovnice s neznámou ve jmenovateli – stanovení definičního oboru rovnice, vyjádření neznámé ze vzorce, řešení slovní úlohy nepřímé úměrnosti

Kvadratické rovnice – užití vztahů mezi kořeny a koeficienty kvadratické rovnice

Lineární rovnice a jejich soustavy – lineární rovnice s jednou neznámou a jejich soustavy, řešení nerovnice v součinovém a podílovém tvaru 

 

Ukázka příkladů na kvadratické rovnice

 

Zastoupení okruhu v didaktickém testu

Úlohy týkající se rovnic a nerovnic jsou na testu zastoupeny 12-20 %. 

Neváhej se přihlásit do našeho maturitního kurzu a získej další výuková videa, komplexní kurzy, testové otázky s detailním vysvětlením a v neposlední řadě také živý webinář s naším lektorem. Zvládni maturitu z matematiky levou zadní!

 

Online příprava k maturitě z matematiky

Kurz obsahuje 30 hodin výukových videí, více než 100 testových otázek k procvičení, vzorový maturitní test nanečisto a živý webinář s lektorem. S tímto zvládneš maturitu levou zadní!

Byl pro tebe tento článek užitečný? Nasdílej ho svým kamarádům.