Košík je prázdný

4. okruh - Funkce

Didaktický test, který čeká studenty v rámci společné části maturitní zkoušky z matematiky obsahuje 9 okruhů. Čtvrtým z nich jsou Funkce. Jaké tematické úlohy můžeš čekat v tomto okruhu a jaké je jejich procentuální zastoupení na testech? Vše jsme pro tebe přehledně shrnuli v článku.

Na jaký typ úloh se při přípravě zaměřit?

V didaktickém testu z matematiky studenti vypracovávají úlohy uzavřené, úzce otevřené a široce otevřené. Samotný okruh Funkce má svých 5 pod okruhů. Jsou jimi: Základní poznatky o funkcích, Lineární funkce, Kvadratické funkce, Exponenciální a logaritmické funkce a Goniometrické funkce.

V průběhu konání testu je studentovi povoleno používat matematické tabulky, rýsovací potřeby (tužka, guma, pravítko, trojúhelník s ryskou, úhloměr a kružítko) a kalkulačku bez grafického režimu. Rovněž můžeš použít publikace, jejichž obsah nepřesahuje informace uvedené v běžných vydáních MFCHT (MŠMT) a které neobsahují výklad vzorců ani jejich řešení.

Příklady úloh k jednotlivým podtématům:

Základní poznatky o funkcích – použití definičního oboru, oboru hodnot, hodnotu funkce, graf funkce; sestrojit graf funkce; určení průsečíků grafů funkce s osami soustavy souřadnic

Lineární funkce – užití pojmu přímé úměrnosti; určení lineární funkce a sestrojení grafu; užití pojmů a vlastností lineární lomené funkce

Kvadratické funkce – určení kvadratické funkce, definičního oboru a oboru hodnot; sestrojení grafu kvadratické funkce; určení intervalů monotonie a určení bodu, kde nabývá funkce extrému

Exponenciální a logaritmické funkce – určení funkce, definičního oboru, a oboru hodnot, graf; užití logaritmu

Goniometrické funkce – užití pojmů orientovaný úhel, velikost úhlu, stupňová míra, oblouková míra a jejich převody; definování funkce v pravoúhlém trojúhelníku

 

Ukázka příkladů na logaritmické funkce

 

Zastoupení okruhu v didaktickém testu

Úlohy týkající se algebraických výrazů jsou na testu zastoupeny 10-20 %. 

Neváhej se přihlásit do našeho maturitního kurzu a získej další výuková videa, komplexní kurzy, testové otázky s detailním vysvětlením a v neposlední řadě také živý webinář s naším lektorem. Zvládni maturitu z matematiky levou zadní!

 

Online příprava k maturitě z matematiky

Kurz obsahuje 30 hodin výukových videí, více než 100 testových otázek k procvičení, vzorový maturitní test nanečisto a živý webinář s lektorem. S tímto zvládneš maturitu levou zadní!

Byl pro tebe tento článek užitečný? Nasdílej ho svým kamarádům.