Košík je prázdný

Božena Němcová: Babička - Rozbor díla

LITERÁRNÍ TEORIE

 • Literární druh a žánr: povídka, próza
 • Literární směr: realismus
 • Slovní zásoba a jazyk: objevuje se nespisovný jazyk a vulgární výrazy, nářečí, archaismy
 • Postavy:
  • Babička – zidealizovaná postava – moudrá, milující, manuálně zručná, ochotná, silně věřící
  • Barunka – babiččina nejoblíbenější vnučka, nejstarší, poslušná, babička je její vzor
  • Ostatní děti – Jan, Vilém, Adélka
  • Terezka – matka dětí, nemá ráda báchorky
  • Pan Prošek – manžel Terezky
  • Paní kněžna Zaháňská (ve skutečnosti hraběnka Eleonora z Kounic) – babiččina přítelkyně, milá, pomáhá chudým
  • Hortensie – schovanka kněžny, ráda si hraje s dětmi
  • Viktorka – zamiluje se do vojáka a příběh končí nešťastně, otěhotní a voják ji opouští, ona se zblázní a odejde do lesa, své dítě hodí do jezu a ji zabije blesk
 • Kompozice: Dílo je rozděleno na devět kapitol
 • Prostor a čas: Staré bělidlo, 19. století
 • Význam sdělení (hlavní myšlenky díla): popis života na venkově, důraz kladen na rodinné vztahy, staré zvyky a obyčeje, dobro v lidech

DĚJ

 • Prolog – autorka vzpomíná s odstupem času na svou babičku
 • Příběh – babička přijíždí do Ratibořic na Staré bělidlo k rodině své dcery, později pomáhá s hospodářstvím a výchovou dětí
 • Epilog – popis posledních let života babičky

Babička bydlela v horské vesnici na slezských hranicích. Pak však obdržela dopis od své dcery Terezky, aby se k nim přestěhovala. Když babička přijela, všichni měli velkou radost a děti si ji hned oblíbily. Babička převzala velení nad celým domem. Každého si získala svým dobrým srdcem. Dokonce si ji oblíbila i kněžna – pan Prošek byl její zeť. Tak se děti seznámily i s komtesou Hortensií, která byla kněžninou schovankou. Babička věděla, že stárne, a proto se se všemi rozloučila. Když zemřela, plakalo celé údolí. Kněžna prohlásila: „Šťastná to žena.“

SPOLEČENSKO-HISTORICKÉ POZADÍ

Kniha vzniká v době Národního obrození. Hlavním cílem bylo opět pozvednout český jazyk a národní historii.

AUTOR

Život autora: Božena Němcová (1820-1862)

Narozena ve Vídni jako Barbora Panklová, později Novotná. Později se s rodiči přestěhovala do Ratibořic na panství vévodkyně Kateřiny Zaháňské. Byla velmi ovlivněna svou babičkou Marií Magdalénou Novotnou. V Praze začala psát česky a stýkat se s místními umělci. Manželství nebylo šťastné a ona sama prožila několik milostných románků. Její dílo je realistické s romantickými prvky.

Autorovo další dílo:

 • Kratší povídky
  • Divá Bára
  • Karla
  • Pan učitel
 • Rozsáhlejší povídky
  • V zámku a podzámčí

DALŠÍ AUTOŘI TOHOTO OBDOBÍ

 • Karel Havlíček Borovský – Tyrolské elegie
 • František Palacký – Dějiny národu českého v Čechách a na Moravě
 • F. L. Čelakovský – Ohlas písní českých

 

Online příprava k maturitě z češtiny

Kurz tě připraví na didaktický test i na ústní část maturitní zkoušky. Příprava obsahuje 10 hodin výukových videí, více než 150 testových otázek k procvičení, vzorový maturitní test nanečisto a živý webinář s lektorem. S tímto zvládneš maturitu levou zadní!

Byl pro tebe tento článek užitečný? Nasdílej ho svým kamarádům.