Košík je prázdný

Karel Čapek: Bílá nemoc - Rozbor díla

LITERÁRNÍ TEORIE

 • Literární druh a žánr: drama, tragédie
 • Literární směr: pragmatismus, demokratický proud
 • Slovní zásoba a jazyk: spisovný jazyk, dílo je postaveno na dialozích, autor používá i další jazyky – anglický, německý a francouzský, metafory, oslovení
 • Hlavní postavy:
  • Dr. Galén – mladý lékař, statečný, pomáhá chudým, naivní, myslí si, že zvládne zastavit válku
  • Maršál – velitel vojsk, diktátor, jde mu jen o válku, touží po moci
  • Baron Krüg – majitel továrny na výrobu zbraní, dodává je maršálovi, touží po úspěchu a moci
  • Sigelius – ředitel nemocnice, lékař, touží po úspěchu
 • Kompozice: Divadelní hra má tři dějství a čtrnáct obrazů. Kompozice je chronologická, děj je velmi dobře gradován a završen tragickým koncem.
 • Prostor a čas: Místo není určené. Střídá se několik prostředí – maršálova kancelář, klinika, ordinace lékaře, pokoj rodiny, čekárna před ordinací. Čas – autorova současnost, před vypuknutím 2. sv. války.
 • Význam sdělení (hlavní myšlenky díla): Poukázání na nesmyslnost války a varování před hrozbou prosazujícího se fašizmu. Kontrast hodnot demokracie a diktatury.

DĚJ

Blíže neurčená země začala trpět epidemií tzv. Bílé nemoci, která se projevuje malomocenstvím, bílými skvrnami na kůži. Lidé se infikují dotykem. Nejprve zaútočí jen na staré a chudé. Zemi ovládá diktátor Maršál, který se společně s baronem připravuje na výbojnou válku s vedlejším menším státem. Dr. Galénovi se mezitím podaří najít na lék nemoc. Rozhodne se lék podávat jen chudým a starým, ne bohatým vlivným lidem. Když se nakazí baron, dr. Galén mu dává podmínku, aby zastavil válku, jinak nedostane lék. Baron tedy žádá Maršála, aby válku zastavil, ten však odmítá. Baron ze zoufalství spáchá sebevraždu. Pak se nakazí sám Maršál, dr. Galén mu dá stejnou podmínku. Na naléhání své dcery nakonec Maršál souhlasí. Když přichází Galén k Maršálovu paláci, střetává se skandujícím davem, který jej ušlape a s ním i lék. Dav netuší, že právě pohřbil oslavovaného zachránce. Vypuká válka.

SPOLEČENSKO-HISTORICKÉ POZADÍ

Jedná se o dobu, kdy Česku hrozila ztráta samostatnosti a druhá světová válka byla již na spadnutí. Čapek ve své tvorbě odkazoval na základní lidské hodnoty – lásku, práci, víru, solidaritu a soudržnost. Tyto hodnoty dával do kontrastu s násilím, mocí, technickým rozvojem. Neustoupil fašistům a dál publikoval do novin.

AUTOR

Život autora: Karel Čapek (1890-1938)

Český spisovatel, novinář, politik, překladatel a fotograf. Redaktor Národních listů a Lidových novin. Bratr Josefa Čapka. Studoval na Univerzitě Karlově, v Berlíně a Paříži. Pracoval v redakční radě, jako dramaturg, redaktor i učitel. Přítel TGM. Navržen norským tiskem na Nobelovu cenu, ale nedostal. Poté byl nominován ještě šestkrát. Jako první český spisovatel měl velký ohlas i v cizině. Ve svém prvním období se soustředí hlavně na člověka jako jedince. V dalším období pak přesouvá pozornost na problémy celé společnosti (strach z technického pokroku a fašismu), jedná se o utopické období.

Autorovo další dílo:

 • Krakatit
 • Válka s mloky
 • R.U.R.

DALŠÍ AUTOŘI TOHOTO OBDOBÍ

 • Josef Čapek – Báseň z koncentračního tábora
 • Karel Poláček – Bylo nás pět
 • Jan Werich a Jiří Voskovec – Caesar
 • Eduard Baas – Klapzubova jedenáctka

 

Online příprava k maturitě z češtiny

Kurz tě připraví na didaktický test i na ústní část maturitní zkoušky. Příprava obsahuje 10 hodin výukových videí, více než 150 testových otázek k procvičení, vzorový maturitní test nanečisto a živý webinář s lektorem. S tímto zvládneš maturitu levou zadní!

Byl pro tebe tento článek užitečný? Nasdílej ho svým kamarádům.