BLACK FRIDAY! 50% sleva na maturitní a přijímačkové kurzy vyprší za . Získat kurz za polovinu!
Košík je prázdný

Karel Jaromír Erben: Kytice - Rozbor díla

LITERÁRNÍ TEORIE

  • Literární druh a žánr: Lyricko-epický román
  • Literární směr: 13 balad, které vychází z lidových slovanských tradic, bájí, pohádek a pověstí, které Erben sesbíral, folkloristicky orientovaný romantismus
  • Slovní zásoba a jazyk: Výrazný rým, zvukomalba, přirovnání, personifikace. Dílo je psáno stručně, věcně. Přímá řeč.
  • Kompozice: Autor má promyšlené rozvržení básní, první báseň se tematicky shoduje s poslední, zrcadlový efekt
  • Význam sdělení (hlavní myšlenky díla): mezilidské vztahy a konflikty mezi lidmi, důraz na základní vztah matka a dítě, křesťanské prvky – zlo můžeme překonat láskou, odpuštěním a pokáním

DĚJ

Výběr několika balad

Kytice - Matka dětí se po své smrti proměnila do drobného kvítku. Děti nazvaly tento kvítek po matčině dechu mateřídouška. Děti tato proměna moc potěšila, pak za ní chodily na hřbitov vzpomínat.

Svatební košile - Mladá dívka se v noci modlí k obrázku Panny Marie a naříká, že ztratila rodiče i sourozence. Také myslí na svého milého, který se stále nevrátil z vojny. Během tříletého čekání šije svatební košile. Prosí Pannu Marii, aby jí zkrátila život. V ten moment klepe na okno její milý, který ji odvede na hřbitov. Na hřbitově ji chce vzít s sebou do hrobu. Dívka unikne nebezpečí do márnice, kde odříkává modlitby, které ji zachrání před mrtvými. Příběh končí, když se dívka ráno probudí s bílými vlasy a košile jsou rozházené po hřbitově.

Polednice - Matka se zlobí na svého plakajícího chlapečka a zavolá na něj polednici. V tu ránu se otevřou dveře a po chlapečkovi se začne sápat děsivá stařena. Matka dostane o svého syna strach a začne jej k sobě tisknout. Když se vrátí otec domů, najde matku v mrákotách, s udušeným synem v náručí.

SPOLEČENSKO-HISTORICKÉ POZADÍ

Jedná se o dobu Metternichovského absolutismu a revolucí v řadě zemí. Autoři začínají tvořit v duchu národního obrození. Erbenovým cílem bylo pozvednout českou literaturu a jazyk a vymanit se z područí německého jazyka.

AUTOR

Život autora: Karel Jaromír Erben (1811-1870)

Český spisovatel, básník, historik, sběratel a překladatel českých lidových písní a pohádek. Představitel romantismu. Vystudoval filozofii a práva v Praze. V mládí se seznámil s Františkem Palackým a Karlem Hynkem Máchou. Jeho životní vášní bylo sběratelství starých českých pohádek, říkadel, pověstí a písní. Je považován za zakladatele moderní české balady.

Autorova další tvorba: jediné autorovo originální dílo.

DALŠÍ AUTOŘI TOHOTO OBDOBÍ:

  • Božena Němcová – Babička
  • Karel Hynek Mácha – Máj
  • Karel Havlíček Borovský – Tyrolské elegie

 

Online příprava k maturitě z češtiny

Kurz tě připraví na didaktický test i na ústní část maturitní zkoušky. Příprava obsahuje 10 hodin výukových videí, více než 150 testových otázek k procvičení, vzorový maturitní test nanečisto a živý webinář s lektorem. S tímto zvládneš maturitu levou zadní!

Byl pro tebe tento článek užitečný? Nasdílej ho svým kamarádům.