Košík je prázdný

Moliére: Lakomec - Rozbor díla

LITERÁRNÍ TEORIE

 • Literární druh a žánr: divadelní hra (drama) - komedie
 • Literární směr: vrcholný klasicismus
 • Slovní zásoba: Jazyk spisovný, místy archaický
 • Text: próza, vypravěč er-forma
 • Postavy:
  • Harpagon – vdovec, lakomec
  • Eliška – dcera Harpagona
  • Kleantes – syn Harpagona
  • Čipera – sluha Kleantese
  • Mariana – chudá dívka, zamilovaná do Kleantese
  • Valér – zamilovaný do Elišky
 • Kompozice: chronologický postup vyprávění (běžná časová návaznost děje); hra je rozdělena 5 dějství
 • Prostor: Paříž, 1670
 • Význam sdělení (hlavní myšlenky díla): snaha poukázat na lidskou hamižnost, která může předčít i lásku k vlastním dětem

DĚJ

Kleant je zamilovaný do Mariany a svěří se svou lásku své sestře Elišce. Ta je zamilovaná do Valéra. Jejich otce Harpagona zajímají jen peníze. Protože nechce svou dceru prodat za chudého Valéra, který u nich navíc pracuje, provdá ji za starého a bohatého Anselma. Syn je pak oženěn s postarší vdovou. Sám Harpagon si pak vezme Marianu.

Harpagon pozve všechny na večeři, aby se mohli seznámit. Kleant se mezitím rozhodne, že si půjčí peníze, aby si mohl vzít Marinu. Velmi se rozzlobí, když zjistí, že peníze, mu má půjčit jeho otec. Čipera, Kleantův sluha, ukradne peníze Harpagonovi, který si je zakopal. Harpagon začne obviňovat všechny kolem. Čipera prohlásí, že mu je vrátí pouze pod podmínkou, že se Kleant ožení s Marianou.

Vyjde najevo, že Mariana a Valér jsou sourozenci a Anselm je jejich otec. Všichni si mysleli, že zahynuli na moři. Anselm nabídne Harpagonovi, že zaplatí obě svatby. Harpagon je spokojený, že nemusí dát na svatby ani korunu a také, že má zpět své peníze.

LITERÁRNÍ HISTORIE

Společensko-historické pozadí vzniku

 • Přelom 17. a 18 století je ve znamení pokroku vědy, osvícenství a přesunu hlavního zájmu k člověku samotnému.
 • Ke slovu se dostávají myslitelé.
 • Ustupuje vliv církve a šlechty.
 • Američané vyhlašují nezávislost v roce 1776.
 • Snahy o reformu vrcholí ve Francii Velkou francouzskou revolucí v roce 1789.

Kontext literárního vývoje:

Dílo vrcholného klasicismu. Klasicismus vznikl ve Francii v 17. století. Přebírá normy z antiky a zaměřuje se na člověka – tvorba různých model (hrdina, lakomec).

AUTOR

Život autora:

Moliére, vlast. Jménem Jean-Baptiste Poquelin, působil nejdříve jako herec a ředitel divadelní společnosti. Do dnešní doby je znám jako dramatik a představitel vrcholného francouzského klasicismu. Ve svém díle zesměšňoval povýšenectví církve a šlechty, rovněž poukazoval na pokrytectví.

Další autorova tvorba:

 • Tartuffe
 • Misantrop
 • Měšťák šlechticem
 • Zdravý nemocný

Překlady: Vladimír Mikeš

DALŠÍ AUTOŘI:

 • Carlo Goldoni – Sluha dvou pánů
 • Jean de la Fontaine – bajky
 • Pierre Corneille – Cid

 

Online příprava k maturitě z češtiny

Kurz tě připraví na didaktický test i na ústní část maturitní zkoušky. Příprava obsahuje 10 hodin výukových videí, více než 150 testových otázek k procvičení, vzorový maturitní test nanečisto a živý webinář s lektorem. S tímto zvládneš maturitu levou zadní!

Byl pro tebe tento článek užitečný? Nasdílej ho svým kamarádům.