Košík je prázdný

Erich Maria Remarque: Na západní frontě klid - Rozbor díla

LITERÁRNÍ TEORIE

 • Literární druh a žánr: epika, próza
 • Literární směr: americká meziválečná próza, moderní světová literatura 1. pol. 20. století
 • Slovní zásoba a jazyk: spisovný jazyk v pásmech vypravěče, jinak převažuje hovorový jazyk, převážně ich-forma, v závěru er-forma, v textu se objevují vulgarismy, převažuje řeč autora, text obsahuje personifikaci, archaismy, nářečí, hovorové výrazy, zdrobněliny i cizí výrazy
 • Hlavní postavy:
  • Pavel Bäumer – gymnazista, narukuje se svými spolužáky do armády, silná povaha, válka ho změní z chlapce v muže, když se vrátí domů, nedokáže se začlenit do života, během války ztratí iluze o životě a změní se mu životní hodnoty
  • Albert Kropp – Pavlův spolužák, odejde s ním na frontu, kvůli zranění se ocitá v klášteře, nakonec mu amputují nohu, vzdává život
  • Katcza – Stanislav Katczinský, Pavlův nejlepší přítel, naučí Pavla, jak se o sebe postarat
  • Himmelstoss – velitel výcviku, nejdříve chlapce šikanuje, ale během války se zklidní
  • Kantorek – třídní učitel chlapců, nabádá chlapce, aby šli do války, nakonec tam sám skončí
 • Kompozice: Příběh je vyprávěn chronologicky. Autor někdy využívá retrospektivu. Kniha je rozdělena na kapitoly, s uzavřeným koncem (Pavel umírá).
 • Prostor a čas: hranice Francie a Německa, 1. světová válka
 • Význam sdělení (hlavní myšlenky díla): Autor se snaží poukázat na krutou realitu války. Důraz však klade také na důležitost opravdového přátelství.

DĚJ

Když vypukne první světová válka, rozhodne se Pavel se svými spolužáky vstoupit do armády. Nejprve je čeká náročný desetidenní výcvik, po kterém skončí v první zákopové linii. Nikdo ze studentů nevěděl, do čeho jde. Setkávají se s hrůzami války, na které nejsou připraveni. Pavlovi umírají kamarádi v náručí. Všechny tyto hrůzné zážitky promění mladé kluky v ostřílené muže. Pavel umírá nešťastný, uvědomuje si, jaká to byla chyba vstoupit do armády. Paradoxem je, že umírá v den, kdy je vyhlášen na Západní frontě klid.

SPOLEČENSKO-HISTORICKÉ POZADÍ

Po válce prochází společnost otřesem. Autoři se ve svém díle snaží popsat hrůzy války a skrz děsivé příběhy, které sami často zažili, varovat další generace. Remarque je blízký autorům „Ztracené generace“ – reflektují ztrátu naděje a ideálů, po válce se neumějí začlenit zpět do společnosti.

AUTOR

Život autora: Erich Maria Remarque (1898-1970)

Německý prozaik a dramatik. Nejprve chtěl být hudebníkem a malířem. Odešel jako dobrovolník na frontu 1. světové války, ale byl raněn, a proto se po dvou letech vrátil. Po válce vystřídal několik povolání, cestoval, a nakonec se usadil ve Švýcarsku. V roce 1938 emigroval do Spojených států. Po válce se vrátil do Švýcarska. Jeho dílo je velmi naturální, sentimentální, s důrazem na antimilitarismus.

Autorovo další dílo:

 • Černý obelisk
 • Tři kamarádi
 • Jiskra života
 • Miluj bližního svého

DALŠÍ AUTOŘI TOHOTO OBDOBÍ

 • Romain Rolland – Petr a Lucie
 • Ernest Hemingway – Stařec a moře
 • Jaroslav Hašek – Osudy dobrého vojáka Švejka

 

Online příprava k maturitě z češtiny

Kurz tě připraví na didaktický test i na ústní část maturitní zkoušky. Příprava obsahuje 10 hodin výukových videí, více než 150 testových otázek k procvičení, vzorový maturitní test nanečisto a živý webinář s lektorem. S tímto zvládneš maturitu levou zadní!

Byl pro tebe tento článek užitečný? Nasdílej ho svým kamarádům.